Market Monitor Automotive Tsjechië 2017

Market Monitor

  • Tsjechië
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

• De auto-industrie speelt een sleutelrol in de Tsjechische economie; deze is immers goed voor meer dan 7% van het bbp en meer dan 20% van de export (vooral naar EU-landen).

 

  • De auto-industrie speelt een sleutelrol in de Tsjechische economie; deze is immers goed voor meer dan 7% van het bbp en meer dan 20% van de export (vooral naar EU-landen). Tsjechië telt drie grote autoproducenten: Škoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) en het Koreaanse Hyundai. Er zijn tal van lokale leveranciers en de Tsjechische staal-/metaal- en kunststoffensector is sterk afhankelijk van de prestaties van de autosector.

 

  • Volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) steeg de autoproductie in 2016 met 8,3% tot meer dan 1,3 miljoen voertuigen. De drie grote autofabrikanten zagen hun productie stijgen, net als de output in de eerste helft van 2017. De vooruitzichten blijven gunstig, vooral dankzij de solide vraag van landen uit de eurozone.    

 

  • Een solide verkoop zorgde voor stabiele winstmarges bij autoproducenten en -leveranciers; verwacht wordt dat ze de komende maanden op hun huidige niveau blijven. Het betalingsgedrag is over het algemeen goed, er zijn weinig wanbetalingen en dat blijft de komende maanden naar verwachting zo. De verwachting is dat het aantal insolventies in deze sector laag blijft. Leveranciers hebben doorgaans langetermijncontracten met stabiele betalingsvoorwaarden, volumes en marges, terwijl banken bereid zijn om leningen te geven aan bedrijven.

 

  • Gelet op het stijgende aantal bestellingen, de groeiende omzet en het lage aantal wanbetalingen en insolventies in deze sector, blijft ons acceptatiebeleid open.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.