Market Monitor Automotive Polen 2018

Market Monitor

  • Polen
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

De binnenlandse vraag is gunstig, dankzij de economische groei en het toegenomen consumentenvertrouwen.

In 2017 steeg het aantal geregistreerde voertuigen met 6% op jaarbasis. Tussen januari en mei 2018 steeg het aantal geregistreerde nieuwe personenauto’s met 10% en het aantal geregistreerde lichte bedrijfsvoertuigen met 8%. De markt voor tweedehandswagens is gericht op de export, wat nadelige gevolgen heeft voor de verkoop van nieuwe auto’s in Polen, maar tegelijk is ook de productie exportgericht (in 2017 was de autosector goed voor meer dan 16% van de totale Poolse export).

Market Monitor Automotive - Polen 2018 - overzicht

De concurrentie in deze sector is zeer groot, met prijzenoorlogen en consolidatiedruk, wat vooral blijkt in het segment van de distributie van auto-onderdelen en het segment autohandel. Sinds 2015 zijn de winstmarges in de autosector gedaald, als gevolg van de loondruk en hogere grondstoffenprijzen. De komende maanden zullen de marges verder verslechteren, onder invloed van de concurrentie en consolidatiedruk (vooral voor distributeurs van banden en auto-onderdelen) en de stijgende onderzoeks- en ontwikkelingskosten voor elektrische voertuigen. Een efficiënte logistiek en IT-oplossingen voor distributie, naast een goed voorraadbeheer, zijn van cruciaal belang voor bedrijven die hun marges willen handhaven.

Market Monitor Automotive - Polen 2018 - prestaties

De betalingsduur in de autosector is gemiddeld ongeveer 80 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed; in 2018 wordt geen grote stijging van het aantal wanbetalingen verwacht. Het aantal wanbetalingen en betalingsachterstanden in het bandensegment neemt echter toe (als gevolg van de lagere verkoop in 2017 en de grotere voorraden), alsook door kopers in de transportsector. De komende maanden zal het aantal insolventies in de autosector naar verwachting stijgen, als gevolg van de lagere export naar Duitsland (de vraag naar dieselmotoren daalt) en de problemen in het bandendistributiesegment.

Ons acceptatiebeleid is over het algemeen neutraal voor  deze sector. Hoewel de binnenlandse vraag blijft groeien, zijn we ons bewust van de risico’s die verbonden zijn met veranderingen in productieprocessen (bijvoorbeeld strengere emissienormen, minder vraag naar diesels). Daarom gaan we steeds vaker na of fabrikanten en leveranciers inzetten op innovatie (elektrische/hybridewagens) of te zeer afhankelijk zijn van dieselwagens. We staan voorzichtiger tegenover kleine bedrijven van Tier 2, vanwege de felle concurrentie in dit segment en de lage onderhandelingsmacht. Door de sterke afhankelijkheid van de export zouden eventuele invoerheffingen door de VS een nadelige invloed hebben op de Poolse autosector, vooral voor bedrijven van Tier 1.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.