Market Monitor Automotive Nederland 2017

Market Monitor

  • Nederland
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

• De auto-industrie speelt geen grote rol in Nederland, waar deze slechts 0,4% van het bbp vertegenwoordigt. VDL Nedcar en DAF Trucks zijn zelfs de enige twee fabrikanten die actief zijn in Nederland.

 

  • De auto-industrie speelt geen grote rol in Nederland, waar deze slechts 0,4% van het bbp vertegenwoordigt. VDL Nedcar en DAF Trucks zijn zelfs de enige twee auto-/vrachtwagenfabrikanten die actief zijn in Nederland. Volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) steeg de productie met 0,7% in 2016, tot 44.400 voertuigen. In de eerste helft van 2017 steeg het aantal registraties van personenauto’s met 19,9% op jaarbasis, na een groei van 14,7% in 2016, terwijl het aantal registraties van bedrijfsvoertuigen in diezelfde periode met 3,6% groeide. De vooruitzichten blijven positief dankzij de solide economische prestaties in 2017 en 2018.

 

  • Sinds de economische crisis in 2009 is het aantal Nederlandse autodealers sterk gedaald. Onlangs vond er nog een consolidatie plaats op de groothandelsmarkt voor auto-onderdelen. Er blijven nu nog maar twee grote spelers over (Sator-LKQ en AutoBinck-PartsPoint).

 

  • De winstmarges in de Nederlandse auto-industrie zijn doorgaans goed en blijven naar verwachting stabiel in 2017. De meeste bedrijven hebben geen overdreven financiële schuldenlast en banken zijn bereid om leningen toe te staan aan de sector.

 

  • De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector goed. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is laag. Sinds eind 2016 is het aantal faillissementen gedaald, de komende maanden verwachten we geen verslechtering.

 

  • Gelet op de positieve prestaties van de sector handhaven we een open, case-by-case acceptatiebeleid.
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.