Market Monitor Automotive Nederland 2017

Market Monitor

  • Nederland
  • Automotive/Transport

05 sep 2017

• De auto-industrie speelt geen grote rol in Nederland, waar deze slechts 0,4% van het bbp vertegenwoordigt. VDL Nedcar en DAF Trucks zijn zelfs de enige twee fabrikanten die actief zijn in Nederland.

 

  • De auto-industrie speelt geen grote rol in Nederland, waar deze slechts 0,4% van het bbp vertegenwoordigt. VDL Nedcar en DAF Trucks zijn zelfs de enige twee auto-/vrachtwagenfabrikanten die actief zijn in Nederland. Volgens de International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) steeg de productie met 0,7% in 2016, tot 44.400 voertuigen. In de eerste helft van 2017 steeg het aantal registraties van personenauto’s met 19,9% op jaarbasis, na een groei van 14,7% in 2016, terwijl het aantal registraties van bedrijfsvoertuigen in diezelfde periode met 3,6% groeide. De vooruitzichten blijven positief dankzij de solide economische prestaties in 2017 en 2018.

 

  • Sinds de economische crisis in 2009 is het aantal Nederlandse autodealers sterk gedaald. Onlangs vond er nog een consolidatie plaats op de groothandelsmarkt voor auto-onderdelen. Er blijven nu nog maar twee grote spelers over (Sator-LKQ en AutoBinck-PartsPoint).

 

  • De winstmarges in de Nederlandse auto-industrie zijn doorgaans goed en blijven naar verwachting stabiel in 2017. De meeste bedrijven hebben geen overdreven financiële schuldenlast en banken zijn bereid om leningen toe te staan aan de sector.

 

  • De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector goed. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is laag. Sinds eind 2016 is het aantal faillissementen gedaald, de komende maanden verwachten we geen verslechtering.

 

  • Gelet op de positieve prestaties van de sector handhaven we een open, case-by-case acceptatiebeleid.
Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.