Market Monitor Automotive Mexico 2018

Market Monitor

  • Mexico
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

In 2017 steeg de Mexicaanse autoproductie met 13% tot meer dan 4 miljoen stuks, volgens de Internationale Organisatie van Motorvoertuigenproducenten (OICA).

De export steeg met 12% in 2017 en met 10% in de eerste helft van 2018, dankzij nieuwe productievestigingen. Dat gezegd zijnde, bleef de verkoop op de binnenlandse markt zwak in de eerste helft van 2018 (ook door de hogere brandstofprijzen).

 

Market Monitor Automotive - Mexico 2018 - overzicht

 

De winstmarges van OEM’s en leveranciers van Tier 1 zouden stabiel moeten blijven, aangezien Mexico slechts 10% invoert van de auto-onderdelen die door assemblagebedrijven worden gebruikt. Men verwacht dus niet dat de strafheffingen op staal en aluminium directe gevolgen zullen hebben. Bovendien hebben veel producenten van auto-onderdelen zich ingedekt tegen prijsschommelingen.

In de Mexicaanse autosector worden facturen na gemiddeld 30 à 90 dagen voldaan. De voorbije twee jaar kende deze sector een stabiel betalingsgedrag. Het aantal wanbetalingen en insolventies ligt niet boven het gemiddelde, vergeleken met andere sectoren; men verwacht de komende maanden geen verslechtering, aangezien het bedrijfsklimaat stabiel blijft.

 

Market Monitor Automotive - Mexico 2018 - prestatie

 

Ons acceptatiebeleid voor autoproducenten en leveranciers van Tier 1 blijft open, gezien de sterke punten van de meeste bedrijven in dit segment (goed gevestigd, vaak een onderdeel van internationale spelers, zware investeringen). Voor leveranciers van Tier 2 hanteren we een neutraler acceptatiebeleid; dit segment is immers gevoeliger voor veranderingen van de grondstoffenprijzen en prijsconcurrentie. Men verwacht dat buitenlandse investeringen in de productie en toelevering zullen doorgaan, wat de sector verder zal versterken.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.