Market Monitor - Machinery - The Netherlands 2016

Market Monitor

  • Nederland
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.

  • The Dutch engineering sector accounts for 1.5% of the national economy. Value added growth of the industry is expected to increase 0.4% in 2016 and 1.7% in 2017.
  • About two-thirds of the Dutch machinery production is exported, accounting for 20% of total Dutch export value. Therefore, the sector is highly susceptible to changes in international economic trends and market developments. Particularly currency fluctuations can affect both demand and financial results.
  • The Netherlands is one of the world’s leading countries in food processing machinery. Total turnover of the Dutch food processing and packaging machinery industry amounted to approximately EUR 2.5 billion in 2015. In order to keep up with the fast changing customer requirements and technology, investments in both research and development (R&D) and qualified workforce are key. On average, 7% of employees in the Dutch machines/engineering sector work in R&D.
  • Payment behaviour has been good over the last two years and the number of payment delays, defaults and insolvencies is expected to remain low in 2016.
  • Our underwriting stance is generally relaxed for the industry. We pay attention to businesses´ investment capacity, realized margins, access to funds, order book and dependence on certain sales markets (especially Russia and China).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.