Market Monitor - ICT - Australië 2016

Market Monitor

 • Australië
 • Electronica/ICT

16 jun 2016

De komende jaren zullen er in de deelsector telecommunicatie vanwege de sterk verzadigde markt maar weinig mogelijkheden voor groei zijn.

 • Voor de Australische ICT-markt verwacht men een aanzienlijk groeipotentieel op middellange termijn, vooral op het vlak van tablets, real-time bedrijfssoftware en de groei van data centres. De Australische overheid speelt daarbij een belangrijke rol, door de IT-markt te stimuleren met haar aankoopprogramma en diverse initiatieven, zoals het promoten van de ontwikkeling van software in eigen land en cyberveiligheid.
   
 • De verwachting is dat de verkoop van IT-diensten zal stijgen van AUD 22,0 miljard in 2016 naar AUD 25,7 miljard in 2019. Cloud services zullen de grootste drijvende kracht daarachter zijn.
   
 • De verkoop van computerhardware zou relatief laag moeten blijven vanwege de rijpe markt en stijgen van AUD 7,8 miljard in 2016 naar AUD 8,2 miljard in 2019.
   
 • De verkoop van software stijgt naar verwachting van AUD 9,4 miljard in 2016 naar AUD 10,5 miljard in 2019. Naarmate het aanbod van software als diensten toeneemt zal de groei van de vraag naar bedrijfstoepassingen van kleine en middelgrote ondernemingen de belangrijkste groeifactor zijn.
   
 • De komende jaren zullen er in de deelsector telecommunicatie vanwege de sterk verzadigde markt maar weinig mogelijkheden voor groei zijn. Operators richten zich nu op diensten; daarbij profiteren ze vooral van hun investeringen in 4G-netwerken.
   
 • Ons acceptatiebeleid voor groothandelaren/distributeurs en retailers, systeemintegreerders en bedrijven op het vlak van IT-software/-diensten/-hardware blijft doorgaans open. De financiële prestaties van ICT-bedrijven zouden stabiel moeten blijven, aangezien banken bereid zijn om leningen te geven aan bedrijven. Het aantal wanbetalingen en insolventies in deze sector is laag, hoewel er de afgelopen 12 maanden twee grote faillissementen waren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.