Market Monitor - Focus op machine industrie - Tsjechië

Market Monitor

  • Tsjechië
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

Betalingen in de Tsjechische machinesector gebeuren na ongeveer 40 dagen, terwijl kleine bedrijven een DSO (‘days sales outstanding’) van ongeveer 50 dagen hebben.

  • Vraag vanuit de auto-industrie en export zorgt voor groei
  • Blijvend stabiele winstmarges verwacht
  • Leveranciers van de bouwsector kampen nog steeds met betalingsachterstanden

De Tsjechische machine-/engineeringsector zal van de solide prestaties van de Tsjechische economie kunnen profiteren, die naar verwachting met 3,0% zal groeien in 2015 en met 3,1% in 2016, terwijl het investeringspeil met respectievelijk 4,1% en 4,2% zal stijgen. Voor 2015 verwacht men dat de  industriële productie met 5,2% zal stijgen. In 2014 groeide de productie van machines met 3%, vooral dankzij de solide prestaties van de auto- industrie, de grootste klant op het vlak van machines. De zeer exportgerichte Tsjechische machinesector profiteert ook van het herstel in de eurozone en een stabiele wisselkoers van de koruna tegenover de euro. De sterke positie van de USD tegenover de koruna helpt machinefabrikanten ook bij hun export naar buitenlandse markten. Slechts een paar Tsjechische machinefabrikanten lijden onder de repercussies van de crisis in Oekraïne.

In tegenstelling tot 2013 hadden de volatiele wisselkoersen geen nadelige gevolgen voor de winsten en verliezen van machinefabrikanten in 2014. Sinds 2014 en tot dusver dit jaar bleven de winstmarges stabiel; men verwacht dat dat zo zal blijven in de tweede helft van 2015. Het eigen vermogen van machinefabrikanten ligt boven het gemiddelde van alle verwerkende sectoren. Omdat Tsjechische banken vrij conservatief zijn, zijn er maar weinig machinefabrikanten met een hoge hefboomwerking.
Hoewel de afhankelijkheid van bankleningen gemiddeld is, staan banken positief tegenover de sector in het algemeen en zorgen ze voor voldoende liquiditeit.

Betalingen in de Tsjechische machinesector gebeuren na ongeveer 40 dagen, terwijl kleine bedrijven een DSO (‘days sales outstanding’) van ongeveer 50 dagen hebben. Machinefabrikanten die zich vooral op de bouwsector richten, kampen echter nog steeds met een hogere DSO op die markt, ondanks een bescheiden heropleving van de bouwactiviteiten in de eerste helft van 2015. Deze heropleving is echter vooral te danken aan openbare infrastructuurprojecten, terwijl de vraag vanuit de privésector nog altijd laag is. Projecten worden nog steeds gerealiseerd met kleine of zelfs negatieve marges en het  betalingsgedrag blijft zwak.

De afgelopen zes maanden stabiliseerde het aantal meldingen van wanbetalingen, terwijl het aantal insolventies in de sector zelfs daalde. Men verwacht dat het kredietrisicoklimaat de komende maanden positief zal blijven voor de machinesector. Als gevolg daarvan blijft ons acceptatiebeleid voor de sector relatief open.

Wanneer een klant uit deze sector ons vraagt om de kredietwaardigheid van een koper te bepalen, kijken we naar de eigen handelservaringen van de klant met de koper, controleren we de belangrijkste financiële cijfers van de koper, de spreiding van de handelsvorderingen, crediteuren en voorraden om ervoor te zorgen dat ze binnen een aanvaardbaar bereik vallen. We besteden echter nog steeds bijzondere aandacht aan die machinefabrikanten die van de bouwsector afhankelijk zijn.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.