Market Monitor - Focus op ICT sector - Duitsland

Market Monitor

  • Duitsland
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

ICT is een innovatieve sector, met goede groeivooruitzichten, maar de krappe marges, sterke prijserosie en zware concurrentie zorgen echter voor een aanhoudende consolidatietrend.

Marktprestaties in een flits

Duitsland

  • Volgens de Duitse Vereniging voor Informatietechnologie, Telecommunicatie en Nieuwe Media (BITKOM) zal de algehele verkoop van consumentenelektronica/ICT in 2015 groeien met 1,5%, tot EUR 155,5 miljard. Hoewel men verwacht dat de omzet in de segmenten consumentenelektronica en telecommunicatie zal dalen, zou de IT-verkoop (IT-hardware, -software en -diensten) met 3,2% moeten stijgen.
  • Bedrijven in alle subsectoren (informatietechnologie, telecommunicatie en consumentenelektronica) hebben over het algemeen een lager dan gemiddelde vermogenssterkte. De winstmarges zijn krap als gevolg van de zware concurrentie, vooral op het vlak van prijzen. De algemene solvabiliteits- en liquiditeitspositie van ICT-bedrijven verschilt van zwak tot voldoende.
  • Betalingen in de ICT-sector gebeuren gemiddeld tussen 30 en 60 dagen. De afgelopen maanden hebben we geen toename van het aantal betalingsachterstanden vastgesteld; we verwachten niet dat dit zal veranderen. Volgens BITKOM steeg het aantal ICT-insolventies met 4,7% in 2014, terwijl het aantal bedrijfsinsolventies in Duitsland over het algemeen daalde. We verwachten dat het aantal insolventies zich zal stabiliseren dit jaar.
  • ICT is een snel evoluerende en innovatieve sector, met doorgaans goede groeivooruitzichten. De krappe marges, sterke prijserosie en zware concurrentie zorgen echter voor een aanhoudende consolidatietrend. Tenzij ze sterk staan in nicheproducten, zullen kleinere bedrijven aan het kortste eind blijven trekken in dit keiharde klimaat.
  • Tegen deze achtergrond handhaven we noodzakelijkerwijs een selectief acceptatiebeleid en hebben we uitgebreide informatie nodig over elk bedrijf dat we accepteren. Om akkoord te kunnen gaan met een dekking moeten we over het meest recente inzicht in de financiële en bedrijfsprestaties van het bedrijf kunnen beschikken.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.