Market Monitor - Focus op ICT sector - China

Market Monitor

  • China
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

Men verwacht dat de ICT-sector het de komende jaren uitermate goed zal doen in China, op regionaal en internationaal niveau.

China

  • Verkoop zou sterk moeten blijven groeien
  • Marges zijn verslechterd
  • Meer betalingsachterstanden de afgelopen zes maanden

MM_ICT_China_overzicht (NL)

Door de lage productiekosten is China het wereldwijde centrum voor originele ICT-producenten, met een groot aantal productievestigingen van ICT-multinationals, maar ook kleine en middelgrote lokale producenten. Wat de groothandel en distributie betreft, gaat het in de meeste gevallen om kleine bedrijven, mede gezien de lage drempel voor toegang tot de markt. Er zijn een paar middelgrote en grote ICT-handelaren in China die het hele kanaal in een bepaalde regio of het hele land bestrijken.

Volgens het onderzoeksinstituut BMI werd in 2014 CNY 870,9 miljard (EUR 130,4 miljard) aan ICT uitgegeven in China, 9,9% meer dan het jaar daarvoor, na een stijging van 8,9% in 2013. Die sterkere groei was het gevolg van de stopzetting van de ondersteuning voor het besturingssysteem XP door Microsoft in april 2014, naast een reeks hervormingen die eind 2013 door de Communistische Partij werden aangekondigd (bijvoorbeeld stedelijke ontwikkeling en hervorming van het eenkindbeleid). Een ruimere ondersteuning van de dienstensector en de modernisering van staatsbedrijven, met inbegrip van financiële, telecom-, gezondheids-, onderwijs en professionele diensten (bijvoorbeeld call centers), worden de belangrijkste hervormingen die de ICT-sector een boost zullen geven; vooral software en diensten zijn goed geplaatst voor verdere groei.

MM_ICT_China_prestaties (NL)

Er waren ook enkele regelgevende veranderingen op de ICTmarkt, zoals de versoepeling van de beperkingen op de verkoop van spelconsoles en de toelating van buitenlandse investeringen op de mobiele VAS-markt. Dat belooft veel goeds voor een verdere liberalisering op middellange termijn. Eén domein dat snel evolueert in China, is de markt voor cloud computing, met nationale en internationale verkopers die een breed scala aan diensten aanbieden.

Men verwacht dat de ICT-sector het de komende jaren uitermate goed zal doen in China, op regionaal en internationaal niveau. De grote bevolking, stijgende inkomens en lage  penetratiegraad van apparaten zorgen ervoor dat consumenten meer uitgeven aan ICT, terwijl de overheid en bedrijven meer in ICT zullen investeren als gevolg van het ondersteunende beleid en de hervormingen tot 2020. Men verwacht dat de landelijke en mkb-markten de twee grootste groeisegmenten voor ICT zullen zijn, aangezien die allebei groot en nog onvoldoende gepenetreerd zijn. BMI verwacht dat de Chinese ICT-uitgaven met 8,8% zullen stijgen in 2015, tot CNY 947,5 miljard (EUR 141,8 miljard).

De Chinese ICT-markt houdt echter ook enkele uitdagingen in. Het aantal eerste kopers neemt immers af en verkopers kampen met veel gevallen van piraterij, cyberveiligheidsproblemen, zware concurrentie, prijsgevoelige klanten en eroderende  marges. Naarmate de markt volwassener wordt, zouden verkopers van hybridewagens/cabrio’s en dienstverleners met een sterk productassortiment inzake cloud computing het uitermate goed moeten doen in de toekomst.

De Chinese ICT-markt blijft hardwaregericht. Men verwacht dat de verkoop van computerhardware in 2015 met 6,3% zal stijgen tot CNY 596,9 miljard (EUR 89,4 miljard), dankzij de stijgende inkomens en lage penetratiegraad van apparaten: de penetratie van pc’s in de landelijke gebieden van China bedraagt amper 24%, ver onder de 97% in de grootste steden. Verkopers zullen het groeipotentieel van de snel groter wordende Chinese middenklasse en van de onvoldoende gepenetreerde kleinere steden en landelijke markten blijven aanboren in 2015. De toenemende beschikbaarheid van goedkope Android-tablets zal de totale bestedingen opdrijven. De economische, politieke en maatschappelijke hervormingen tot 2020 zouden het begin van een nieuwe investeringsgolf door staatsbedrijven en de privésector moeten inluiden.

MM_ICT_China_plus_min_punten (NL)

Buitenlandse merken staan echter onder druk in China, door de voorkeur van de nieuwe regering voor lokale merken, vooral nadat Snowden onthuld had dat de VS allerlei data in de gaten houdt. De grotere cyberveiligheidsrisico’s en zorgen met betrekking tot gegevenssoevereiniteit hebben tot meer protectionisme tussen de VS en China geleid. Steeds meer Amerikaanse verkopers zijn gaan samenwerken met Chinese bedrijven om producten
onder een lokaal merk te maken.

De groeiende internationale ambitie van Chinese bedrijven en verdere modernisering van de overheids- en privésector (vooral bij de vele bedrijven in het mkb) zal in 2015 voor meer investeringen in software zorgen. BMI verwacht dat de verkoop van software met 7,9% zal groeien, tot CNY 108,0 miljard (EUR 16,2 miljard). IT-diensten zijn het best presterende segment van de Chinese ICT-markt. Dankzij de grotere vraag zowel vanuit overheids- als bedrijfssegmenten, ondersteund door de expansie van de netwerkinfrastructuur en moderniseringsinitiatieven, verwacht BMI dat IT-diensten met 16,1% zullen stijgen in 2015, tot CNY 242,6 miljard (EUR 36,3 miljard).

We handhaven ons over het algemeen open acceptatiebeleid voor grote ICT-producenten en nationale/regionale distributeurs, hoewel we voorzichtig staan tegenover systeemintegreerders, retailers en online verkopers, die immers kampen met een zwaardere concurrentie en een minder sterke financiële situatie. Omdat ICT doorgaans een sector met kleine marges is, investeren bedrijven misschien eerder in andere domeinen om snel geld te verdienen, zoals bedrijven die microkredieten aanbieden, waarborgverstrekkers en vastgoed. Dat kan vroeger goed gewerkt hebben, maar is nu risicovoller geworden door de beperkte liquiditeit op de markt en de neerwaartse druk op vastgoed. Kruiselingse garantieregelingen worden nu wijdverbreid gebruikt bij bankleningen aan ICT-handelaren. Dat betekent dat één bedrijf dat liquiditeitsproblemen ondervindt, andere bedrijven in zijn val kan meesleuren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.