Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen - VS

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

Verwacht wordt dat de totale bedrijfswinst van retailers in deze sector de komende maanden met 5,0%-6,5% zal stijgen, terwijl de inkomsten met 5%-5,5% zullen stijgen.

  • Verkoopstijging verwacht de komende jaren
  • Volgens de prognoses zal de insolvabiliteit nivelleren
  • Meer problemen voor de segmenten elektronica en speelgoed

 

MarketMonitor Overzicht VS

 

De detailhandel speelt een belangrijke rol in de Amerikaanse economie. Deze sector is namelijk goed voor ongeveer 2/3 van het bbp en biedt werk aan bijna 16 miljoen mensen. Vijf van de tien grootste retailers ter wereld zijn Amerikaans. De jaarlijkse verkoop steeg met 4,5% tussen 1993 en 2015.

De algemene vooruitzichten voor de Amerikaanse detailhandel in duurzame consumptiegoederen blijven positief dankzij de solide particuliere consumptie, die met 3% zou groeien in 2016 en 2017, terwijl de inflatie laag zou blijven. Men verwacht dat de uitgestelde vraag zal toenemen, door het toenemende consumentenvertrouwen, de relatief lage schuldenlast van de gezinnen en de dalende werkloosheid.

Verwacht wordt dat de totale bedrijfswinst van retailers in deze sector de komende maanden met 5,0%-6,5% zal stijgen, terwijl de inkomsten met 5%-5,5% zullen stijgen. De inkomsten van de deelsector huishoudartikelen, apparatuur en meubilair zullen de komende maanden naar verwachting met 5-7% stijgen, terwijl de bedrijfswinst met 7-8% zou stijgen.

 

MarketMonitor detailhandel VS

 

De consolidatie van de sector consumptieproducten en retail gaat verder in elk segment van de waardeketen. Het aantal fusies en overnames blijft groot, aangezien bedrijven hun stabiele marges en betere balansen in betere productenportefeuilles en een grotere geografische diversiteit willen omzetten.

Vooral retailers van elektronica en speelgoed blijven met zware concurrentie kampen. In beide segmenten is er een grote concurrentiedynamiek tussen online en fysieke retailers. Online verkopen zullen naar verwachting het snelst groeiende segment van de retailsector blijven en het retaillandschap helemaal veranderen. Verwacht wordt dat de kerstverkopen steeds meer zullen afhangen van Cyber Monday dan van Black Friday.

Ondanks de overwegend goede vooruitzichten voor de detailhandel in duurzame consumptiegoederen, bestaat er altijd het gevaar dat de verkoopprijzen eronder kunnen leiden, wanneer de vraag onverwachts vertraagt en de concurrentie toeneemt. En terwijl mensen met een hoog inkomen geld blijven uitgeven, dankzij de winst die ze maken op de huizen- en aandelenmarkten, blijven consumenten met een gemiddeld inkomen voorzichtiger.

Betalingen gebeuren na gemiddeld 90 dagen. De afgelopen maanden stelden we steeds meer wanbetalingen vast. We verwachten echter niet dat dit nog zal toenemen de komende maanden. De insolvabiliteit zal naar verwachting nivelleren in 2016.

 

MarketMonitor duurzame goederen VS

 

Onze vooruitzichten voor de sector van de duurzame consumptiegoederen in het algemeen zijn enigszins conservatief te noemen. Ondanks het algemene herstel blijft deze sector namelijk kampen met een toenemende concurrentie en aanhoudende druk op de prijzen en marges. Bedrijven in deze sector moeten dan ook zorgvuldig worden beoordeeld en hun liquiditeit moet nauwlettend worden opgevolgd.

Sommige deelsectoren doen het beter dan andere: de sterke huizenverkoop zou de vraag naar meubilair en andere huishoudartikelen moeten ondersteunen, maar we blijven voorzichtig wat zeer competitieve segmenten zoals elektronica en speelgoed betreft.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.