Market Monitor - Chemie - Verenigde Staten 2016

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

De winstmarges van Amerikaanse chemiebedrijven zijn doorgaans stabiel en het aantal late betalingen in deze sector is laag.

  • De Amerikaanse chemische sector is goed voor bijna 15% van de wereldwijde productie van chemicaliën en biedt werk aan ruim 800.000 mensen. Chemicaliën zijn een uiteenlopende sector en een bestanddeel van diverse producten; ze worden verwerkt in ongeveer 95% van alle goederen die in de VS worden gemaakt. Daarom staan ze in hoge mate bloot aan de ruimere economie en aan de productieactiviteiten.
  • De Amerikaanse productie van chemicaliën steeg met 3,5% in 2015 en zou met 1,4% moeten stijgen in 2016 en met 3,5% in 2017. De VS is niet langer een dure producent van belangrijke petrochemicaliën en harsen, maar wel de op een na goedkoopste producent ter wereld. De Amerikaanse export van chemicaliën lijdt onder de sterke Amerikaanse dollar.
  • De sector in zijn geheel profiteert van lagere bedrijfskosten dankzij kostenherstructureringen, doorgaans hoge kassaldi en betere schuldlooptijden tegenover een paar jaar geleden. Banken zijn doorgaans bereid om leningen te geven aan de sector.
  • De winstmarges van Amerikaanse chemiebedrijven zijn doorgaans stabiel en het aantal late betalingen in deze sector is laag. Betalingen in de chemische sector gebeuren na gemiddeld 30 à 90 dagen. Na een daling in 2015 zouden de insolventies in de chemische sector verder moeten dalen of nivelleren in 2016.
  • Ons acceptatiebeleid voor de chemische sector blijft over het algemeen positief tot neutraal. Aangezien de sector sterk gefragmenteerd is en afhankelijk is van de ruimere economie en inputkosten, houden we nauwlettend de trends in deelsectoren en eindmarkten in het oog.
  • Dat gezegd zijnde hanteren we een voorzichtiger acceptatiebeleid voor de deelsector energie en brandstoffen/oliën, vooral voor kleine en regionale spelers in dit segment. Sinds de olieprijzen begonnen te dalen zijn in het eerste kwartaal van 2015 volgen we de liquiditeit en bedrijfsvooruitzichten voor publieke en private afnemers in deze deelsector op de voet.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.