Landenrapport Zwitserland 2018

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Dankzij het herstel van de bbp-groei, wordt verwacht dat het aantal faillissementen daalt met 6% in 2018. Het aantal faillissementen (ongeveer 6.285 gevallen) blijft echter hoog.

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - belangrijksteLandenrapport west europa zwitserland 2018 - kerncijfersLandenrapport west europa zwitserland 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting, maar blijven hoog

Door het moeilijkere economische klimaat is het Zwitserse insolventiepeil sinds 2015 elk jaar gestegen. Dankzij het herstel van de bbp-groei, wordt verwacht dat het aantal faillissementen daalt met 6% in 2018. Het aantal faillissementen (ongeveer 6.285 gevallen) blijft echter hoog.

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - insolventiepeil

 

 

 

 

 

Economische situatie

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - bbp

 

 

 

 

 

Groei zal naar verwachting toenemen in 2018 en 2019

Na een vrij bescheiden economische prestatie in 2017, wordt verwacht dat de groei van het Zwitserse bbp weer toeneemt in 2018 dankzij de hogere binnenlandse vraag en een heropleving van de export.

De negatieve rentetarieven (de Centrale Bank houdt de basisrente op -0,75% sinds 2015) stimuleren de particuliere consumptie en de toename van het aantal investeringen. De inflatie blijft in 2018 naar verwachting onder de 1%.

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - goederen

 

 

 

 

 

In 2017 kromp de Zwitserse export (die goed is voor 70% van het bbp), maar naar verwachting zal de export zowel in 2018 als in 2019 met 2% stijgen. Dat is onder andere te danken aan de toegenomen vraag uit de eurozone en de waardevermindering van de Zwitserse franc ten opzichte van de euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

 

 

Download icoon

Download het rapport hier

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.