Landenrapport Oostenrijk 2018

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

De economische groei zal in 2018 naar verwachting meer dan 2% bedragen dankzij de binnenlandse en buitenlandse vraag.

 

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - belangrijksteLandenrapport west europa zwitserland 2018 - kerncijfersLandenrapport west europa zwitserland 2018 - vooruitzichten

 

De insolventieomgeving

Verdere daling van insolventie verwacht in 2018

Het Oostenrijkse insolventiepeil nam in 2016 toe met 1,5%. De drie voorgaande jaren was dat cijfer steeds gedaald. In 2017 sloeg de economische motor weer aan, wat ertoe leidde dat het insolventiepeil met 3% daalde. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen ook verder zal dalen in 2018.

 

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - insolventiepeil

 

Economische situatie

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - bbp

Sterke groei verwacht in 2018

De groei van het Oostenrijkse bbp versnelde tot meer dan 3% in 2017, vooral dankzij de aanzienlijke toename van investeringen en export.

De groei in particuliere consumptie blijft stabiel door het aanpakken van de werkloosheid en het verbeterde consumentenvertrouwen.

De economische groei zal in 2018 naar verwachting meer dan 2% bedragen dankzij de binnenlandse en buitenlandse vraag. Verwacht wordt dat sterke groei in 2019 licht zal afzwakken.

Landenrapport west europa zwitserland 2018 - activa

De schuldenlast van de niet-financiële private sector blijft gemiddeld in vergelijking met de schulden van andere geavanceerde landen. De banksector staat echter in grote mate blootgesteld aan landen in Centraal- en Oost-Europa.

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

 

Download icoon

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.