Landenrapport Oostenrijk 2016

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het Oostenrijkse insolventiepeil daalde in 2015 met 5%, maar die positieve trend zal naar verwachting vertragen in 2016, tot nog maar 2%.

 

Overzicht Oostenrijk WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Oostenrijkse sectoren

 

Vooruitzichten Oostenrijk WE 2016

 

De insolventieomgeving

Daling in bedrijfsfaillissementen vertraagt naar verwachting in 2016

Het Oostenrijkse insolventiepeil daalde in 2015 met 5%, maar die positieve trend zal naar verwachting vertragen in 2016, tot nog maar 2%.

 

Insolventiepeil Oostenrijk WE 2016

 

Economische situatie

Hogere groei verwacht in 2016

Reële groei Oostenrijk WE 2016

De Oostenrijkse economie noteerde een bescheiden groei van 0,7% in 2015, gesteund door toenemende investeringen en export. De groei in particuliere consumptie bleef echter bescheiden (omhoog met 0,2%), gehinderd door de toegenomen werkloosheid (tot 9,1%) en een beperkte groei van de lonen.

 

 

 

 

 

 

 

Reële consumptie Oostenrijk WE 2016

In 2016 zal de bbp-groei naar verwachting aantrekken tot 1,7%, omdat de binnenlandse consumptie naar verwachting weer zal toenemen. De particuliere consumptie zal naar verwachting met 1,1% stijgen door de in januari 2016 doorgevoerde belastinghervorming en een licht gedaalde werkloosheid. De investeringen zullen dit jaar naar verwachting ook weer toenemen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.