Landenrapport Oostenrijk 2016

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het Oostenrijkse insolventiepeil daalde in 2015 met 5%, maar die positieve trend zal naar verwachting vertragen in 2016, tot nog maar 2%.

 

Overzicht Oostenrijk WE 2016

 

Vooruitzichten prestaties Oostenrijkse sectoren

 

Vooruitzichten Oostenrijk WE 2016

 

De insolventieomgeving

Daling in bedrijfsfaillissementen vertraagt naar verwachting in 2016

Het Oostenrijkse insolventiepeil daalde in 2015 met 5%, maar die positieve trend zal naar verwachting vertragen in 2016, tot nog maar 2%.

 

Insolventiepeil Oostenrijk WE 2016

 

Economische situatie

Hogere groei verwacht in 2016

Reële groei Oostenrijk WE 2016

De Oostenrijkse economie noteerde een bescheiden groei van 0,7% in 2015, gesteund door toenemende investeringen en export. De groei in particuliere consumptie bleef echter bescheiden (omhoog met 0,2%), gehinderd door de toegenomen werkloosheid (tot 9,1%) en een beperkte groei van de lonen.

 

 

 

 

 

 

 

Reële consumptie Oostenrijk WE 2016

In 2016 zal de bbp-groei naar verwachting aantrekken tot 1,7%, omdat de binnenlandse consumptie naar verwachting weer zal toenemen. De particuliere consumptie zal naar verwachting met 1,1% stijgen door de in januari 2016 doorgevoerde belastinghervorming en een licht gedaalde werkloosheid. De investeringen zullen dit jaar naar verwachting ook weer toenemen.

 

Downloads

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.