Landenrapport Nederland 2018

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Naar verwachting zal de Nederlandse economie ook in 2018 en 2019 aanzienlijk blijven groeien. De economie nam in 2017 al toe met 3,2%.

Landenrapport west europa Nederland 2018 - belangrijkste

 

Landenrapport west europa Nederland 2018 - kerncijfers
Landenrapport west europa Nederland 2018 - vooruitzichten

 

 

De insolventieomgeving

Daling van bedrijfsfaillissementen vertraagt naar verwachting in 2018

Door de economische vertraging in 2012 en 2013 steeg het insolventiepeil sterk. Het economische herstel heeft ervoor gezorgd dat het aantal bedrijfsfaillissementen sinds 2014 weer afneemt, en dit met 22,4% tot 4.620 gevallen in 2017 (inclusief eenmanszaken). De positieve trend zal zich in 2018 naar verwachting voortzetten, weliswaar in een lager tempo van 8% op jaarbasis.

 

 

(NL) Landenrapport west europa Nederland 2018 - insolventiepeil

 

 

Economische situatie

Stabiele groei ook in 2018 en 2019

 

 

Landenrapport west europa Nederland 2018 - bbp

 

 

Naar verwachting zal de Nederlandse economie ook in 2018 en 2019 aanzienlijk blijven groeien. De economie nam in 2017 al toe met 3,2%. Verwacht wordt dat alle uitgavencategorieën een bijdrage zullen leveren aan de economische opleving.

Het vertrouwen onder ondernemers en consumenten is hoog. De particuliere consumptie vaart wel bij de daling van de werkloosheidscijfers (die de voorbije drie jaar aanzienlijk is geweest), een toename van het besteedbare inkomen en een sterke stijging van de vastgoedprijzen sinds 2013.

 

 

Landenrapport west europa Nederland 2018 - export

 

 

De buitenlandse vraag vanuit de eurozone blijft stabiel en zorgt zo voor een toename van de export; de toename van bedrijfsinvesteringen wordt op haar beurt gestimuleerd door het hoge ondernemersvertrouwen, lage rentetarieven en duurzame vraag.

Gezien de hoge hypotheekschuld en de mate waarin banken afhankelijk zijn van de vastgoedmarkt, zou een nieuwe verslechtering van de vastgoedprijzen een mogelijk neerwaarts risico kunnen zijn. Een grote neerwaartse correctie van de vastgoedmarkt zal een negatieve impact op de consumptie van huishoudens en op de stabiliteit van de financiële sector hebben.

Een ander neerwaarts risico is de blijvende onzekerheid rond de brexit, gezien de hechte handels- en investeringsbanden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De chemie-, elektronica-, voedings- en metaalsectoren zouden het
zwaarst getroffen worden.

 

 

Dynamicline

Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.