Landenrapport Nederland 2017

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

De Nederlandse economie heeft in 2015 en 2016 aan kracht gewonnen. Volgens de prognoses zal ze in 2017 en 2018 met zo'n 2% op jaarbasis blijven groeien.

Landenrapport Nederland WE 2017 - Overzicht

 

Landenrapport Nederland WE 2017 - Vooruitzichten

De insolventieomgeving

Daling in bedrijfsfaillissementen vertraagt naar verwachting in 2017

Door de economische vertraging in 2012 en 2013 steeg het insolventiepeil sterk. Het economische herstel heeft ervoor gezorgd dat het aantal bedrijfsfaillissementen sinds 2014 weer afneemt, met 18,9% tot 5.952 gevallen in 2016 (inclusief eenmanszaken). De positieve trend zal zich in 2017 naar verwachting doorzetten.

Landenrapport Nederland WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Landenrapport Nederland WE 2017 - BBP

Stabiele groei ook in 2017 en 2018 De Nederlandse economie heeft in 2015 en 2016 aan kracht gewonnen. Volgens de prognoses zal ze in 2017 en 2018 met zo'n 2% op jaarbasis blijven groeien. Verwacht wordt dat alle uitgavencategorieën een bijdrage zullen leveren aan de economische opleving. De particuliere consumptie profiteert van de daling van de werkloosheidscijfers (die de voorbije drie jaar aanzienlijk is geweest), een toename van het besteedbare inkomen en een stijging met 15% van de huizenprijzen sinds 2013. Tegelijkertijd zal de inflatie in 2017 door de hogere energieprijzen stijgen naar 1,6%. De Nederlandse export blijft profiteren van de grotere wereldwijde vraag en het waardeverlies van de euro. Eerdere bezuinigingsmaatregelen en de huidige economische groei zullen ervoor zorgen dat de begroting in 2017 en 2018 waarschijnlijk slechts een klein tekort of zelfs een overschot zal realiseren.

Landenrapport Nederland WE 2017 - Export

Door de nauwe handels- en investeringsrelaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zal de Brexit-beslissing hoogstwaarschijnlijk op middellange termijn gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven. Vooral de sectoren chemie, elektronica, voeding en metaal zullen de effecten hiervan voelen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.