Landenrapport Nederland

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

Het herstel zal naar verwachting versnellen in 2015, met 1,7 %, dankzij een exportgroei, samen met een herstel in particuliere consumptie, industriële productie en investeringen.

WE_Italie_overzicht (NL)
WE_Italie_vooruitzichten_prestaties (NL)

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting verder in 2015

Door de economische vertraging in 2012 en 2013 steeg het insolventiepeil met respectievelijk 20,7 % en 9,7 %, tot ongeveer 9.500 faillissementen in 2013. Dankzij het economisch herstel nam het aantal faillissementen af met 19,2 % in 2014, en verwacht wordt dat dat aantal verder zal afnemen in 2015, tot ongeveer 6.500 faillissementen. Dit cijfer is echter nog altijd heel hoog vergeleken met 2008 (4.600 faillissementen), het jaar waarin de wereldwijde kredietcrisis begon.

WE_Italie_insolventiepeil (NL)

Economische situatie

WE_Italie_reele_groei_bbp (NL)

Herstel verwacht in 2015, maar er blijven onzekerheden bestaan

Na een krimp van 0,7 % in 2013, noteerde de Nederlandse economie een bescheiden groei van 0,8 % in 2014. Het herstel zal naar verwachting versnellen in 2015, met 1,7 %, dankzij een exportgroei, samen met een herstel in particuliere consumptie, industriële productie en investeringen. De Nederlandse economie
profiteert sterk van de lagere olieprijzen, wat zowel consumenten als bedrijvenademruimte geeft. Tegelijkertijd zou de lagere wisselkoers van de euro de export een duwtje in de rug moeten geven. Omdat het economisch herstel nog altijd sterk afhankelijk is van de export, blijven de vooruitzichten voor Nederland onderhevig aan de gevolgen van de aanhoudende geopolitieke spanningen en het fragiele herstel van de eurozone.

WE_Italie_reele_consumptie (NL)

Lichte stijging in particuliere consumptie verwacht in 2015

Onder meer door bescheiden consumentenuitgaven waren de economische prestaties de laatste jaren zwak. De particuliere consumptie zal in 2015 naar verwachting stijgen met 1,1 %, na drie jaar van krimp/bescheiden groei, doordat de koopkracht van huishoudens toeneemt, de inflatie laag blijft en de werkloosheid licht daalt. De Nederlandse huishoudens zullen voorlopig wel voorzichtig blijven met hun uitgaven, door het trage herstel van vastgoedmarkt, de nog altijd hoge gemiddelde schuldratio van de huishoudens en het feit dat de werkloosheid, met een voorspelde 8,0 % in 2015, hoog blijft naar Nederlandse normen.

WE_Italie_reele_investeringen_vaste_activa (NL)

Groei van investeringen zal versnellen

Het ondernemersvertrouwen stijgt geleidelijk en de industriële productie zal naar verwachting met 1,8 % groeien in 2015 na een krimp met 2,8 % in 2014. De groei van de reële investeringen in vaste activa zal naar verwachting ook versnellen tot 3,8 %, na een stijging van 2,4 % in 2014. Bedrijfsinvesteringen zouden moeten toenemen door een verwachte groei van zowel de binnenlandse als internationale economie. De exportgroei zal naar verwachting versnellen tot ongeveer 4,3 % in 2015.

WE_Italie_begrotingssaldo (NL)

Bezuinigingsmaatregelen dringen het begrotingstekort terug tot onder 3 % van het bbp

De Nederlandse regering heeft een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd om het begrotingstekort terug te dringen. Het doel is te bezuinigen door minder uit te geven in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid, en meer overheidsinkomsten te creëren. Er wordt verwacht dat het begrotingstekort onder de Maastricht-drempel van 3 % zal blijven in 2015 en 2016. De overheidsschuld zal naar verwachting licht stijgen tot 71 % van het bbp.