Landenrapport Hongarije 2016

Landenrapport

 • Hongarije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 sep 2016

Verwacht wordt dat de bbp-groei van Hongarije in 2016 zal vertragen tot 1,8%, vooral door minder overheidsinvesteringen (minder uitbetalingen van EU-fondsen).

 

Kerncijfers Hongarije Landenrapport 2016

 

 

 

Vooruitzichten Hongarije Landenrapport 2016

 

Politieke situatie

Staatshoofd: President Janos Ader (sinds mei 2012)
Regeringsleider: Premier Viktor Orbán (sinds mei 2010)
Bevolking: 9,8 miljoen

Relatie met de EU blijft moeilijk

De beslissingen van de conservatieve regeringscoalitie van Fidesz en KDNP onder leiding van Premier Viktor Orbán hebben reeds herhaaldelijk geleid tot conflicten met de Europese Commissie en andere EU-lidstaten (zoals een controversiële mediawetgeving, enkele grondwetswijzigingen die de rechterlijke macht aan banden leggen, en een harde lijn in het migrantenbeleid, net als een weigering om de verplichte vluchtelingenquota opgelegd door de EU te aanvaarden).

Samen met enkele onorthodoxe economische beleidsbeslissingen, zoals een bijkomende belasting op banken, hebben de herhaalde confrontaties van de regering met de EU wat twijfel gezaaid bij de andere Europese lidstaten en internationale investeerders.

Economische situatie

Groeivertraging verwacht in 2016, gevolgd door een herstel in 2017

 Hongarije reele groei bpp 2016

Verwacht wordt dat de bbp-groei van Hongarije in 2016 zal vertragen tot 1,8%, vooral door minder overheidsinvesteringen (minder uitbetalingen van EU-fondsen). Anderzijds wordt de economische groei gestimuleerd door een toenemende particuliere consumptie (stijging van 3,7%). De groei in de consumptie van huishoudens wordt gestimuleerd door loonstijgingen, lagere belastingen en een lager werkloosheidscijfer (tot 6% in 2016). De stijgende werkgelegenheid is vooral het gevolg van aanwervingen in de privésector en meer openbare werken.

Verwacht wordt dat de exportgroei in 2016 zal vertragen, maar solide zal blijven (stijging van 5,2%). De verwachting is dat de lopende rekening ook in 2016 en 2017 een overschot zal vertonen.

Particuliere consumptie Hongarije Landenrapport 2016

De groei zal in 2017 naar verwachting met 2,6% stijgen, door een herstel van de private en overheidsinvesteringen, terwijl de particuliere consumptie het goed blijft doen. Risico‘s liggen in een potentieel einde van het herstel in de eurozone en een vertraging van de wereldhandel, wat de Hongaarse exportgroei zou treffen.

In de eerste helft van 2016 heeft de Hongaarse Centrale Bank de basisrente tweemaal verlaagd, tot 0,9% in juli 2016, om de vertraging van de inflatie tegen te gaan en de economische groei aan te wakkeren. Na deflaties in 2014 en 2015 (die vooral te wijten waren aan de bevriezing van de energieprijzen voor huishoudens), zullen de consumentenprijzen volgens de verwachtingen opnieuw stijgen, met 0,9% in 2016 en 2,1 % in 2017.

Tot dusver heeft de regering zich aan de begrotingsdiscipline gehouden. Om EU-sancties te vermijden, doet de regering er alles aan om het begrotingstekort onder de 3% van het bbp te houden. Sinds 2010 bedient zij zich echter van onorthodoxe maatregelen om de begroting in evenwicht te krijgen, met name dan door buitengewone belastingen op banken en nutsvoorzieningen. Volgens de voorspellingen blijft het begrotingstekort in 2016 (2,6% van het bbp) en 2017 (2,7% van het bbp) onder de 3%-drempel.

Hoge schuld als voornaamste zwakte

Begrotingssaldo Hongarije Landenrapport 2016

De hoge buitenlandse schuld van meer dan 100% van het bbp in 2015 blijft Hongarijes voornaamste zwakte. Wat het probleem nog verergert, is dat een groot deel daarvan uitstaat in buitenlandse valuta. Dat de forint een zwakke munt is, is nadelig voor veel Hongaarse gezinnen en bedrijven, die leningen hebben lopen in buitenlandse valuta. Daarom blijft Hongarije erg kwetsbaar voor het sentiment onder buitenlandse investeerders en voor schommelingen op de valutamarkt.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.