Landenrapport Frankrijk 2018

Landenrapport

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

Na verschillende jaren van vrij bescheiden toenames van het bbp (van ongeveer of zelfs minder dan 1%), lijkt de Franse economie er weer beter voor te staan: in 2017 groeide de economie met 2%.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - belangrijkste

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Ondanks daling hoog insolventieniveau in 2017

Het Franse insolventieniveau is in 2017 met zo’n 5% gezakt. Verwacht wordt dat dit in 2018 onder invloed van het economische herstel nog eens 7% zal dalen. Maar met een geschat aantal van 55.000 gevallen in 2017 ligt het aantal faillissementen nog altijd even hoog als in 2008.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - insolventiepeil

 

 

 

 

Economische situatie

Eindelijk weer groei in 2017

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - bbp

Na verschillende jaren van vrij bescheiden toenames van het bbp (van ongeveer of zelfs minder dan 1%), lijkt de Franse economie er weer beter voor te staan: in 2017 groeide de economie met 2%. Volgens de prognoses zal deze trend zich ook in 2018 en 2019 voortzetten.

Het herstel is te danken aan de toegenomen exportgroei en het verbeterde ondernemers- en consumentenvertrouwen. De lagere bedrijfsbelastingen leiden tot meer investeringen, en dankzij bepaalde arbeidsmarkthervormingen wordt de werkloosheid teruggedrongen en de consumptie van huishoudens gestimuleerd.

De bedrijfsschuld is echter gestegen tot meer dan 70% van het bbp. Als de schuld verder toeneemt, zouden Franse bedrijven gevoelig kunnen worden voor onverwachte renteverhogingen door de Europese Centrale Bank.

 

 

 

Landenrapport west europa Frankrijk 2018 - begrotingssaldo

 

 

 

Hoewel Frankrijk jarenlang de Maastricht-begrotingsdrempel van 3% van het bbp niet haalde, dook het begrotingstekort onder de drempel in 2017. Verwacht wordt dat deze situatie gelijk blijft in 2018 en 2019.

Toch blijft de Franse staatsschuld, die ongeveer 95% van het bbp bedraagt, een van de hoogste in de eurozone. In 2008 bedroeg de staatsschuld nog 67% van het bbp. Een extra pakket maatregelen lijkt zich dus op te dringen om de overheidsuitgaven in te perken. De overheidsuitgaven bedragen 57% van het bbp en zijn daarmee de hoogste in de hele eurozone.

 

 

 

Dynamicline

Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.