Landenrapport Duitsland

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 jun 2015

In tegenstelling tot vorige jaren, toen de export de belangrijkste bijdrage leverde voor de Duitse economische groei, wordt verwacht dat de huishoudelijke consumptie de drijvende kracht wordt in 2015.

 

 

 

 

 

 

WE_Duitsland_overzicht (NL)WE_Duitsland_vooruitzichten_prestaties (NL)

 

 

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting verder in 2015

Duitslands stevige economische prestaties sinds 2010 hebben sindsdien geleid tot een jaarlijkse terugval in het aantal faillissementen. In 2014 nam het aantal faillissementen af met 7,3 %, tot 24.085 gevallen. Door de positieve economische vooruitzichten wordt verwacht dat de insolventie-omgeving stabiel zal blijven in 2015.

 

 

 

 

 

 

WE_Duitsland_insolventiepeil (NL)

 

 

 

 

 

 

Economische situatie

 

 

WE_Duitsland_reele_groei_bbp (NL)

 

Economische groei versnelt in 2015

Na een bescheiden bbp-groei van 0,2 % in 2013, noteerde de Duitse economie een prima groeipercentage van 1,6 % in 2014. Deze trend zal naar verwachting versnellen in 2015 met een groei van 2,1 %, dankzij een exportgroei en toenames in particuliere consumptie, industriële productie en investeringen.

 

 

Particuliere consumptie wordt drijvende kracht voor groei in 2015

 

WE_Duitsland_reele_particuliere_consumptie (NL)

 

In tegenstelling tot vorige jaren, toen de export de belangrijkste bijdrage leverde voor de Duitse economische groei, wordt verwacht dat de huishoudelijke consumptie de drijvende kracht wordt in 2015. Particuliere consumptie zal in 2015 naar verwachting stijgen met 3,0 %, na een stijging van 1,2 % in 2014.
Deze sprong is toe te schrijven aan lagere olieprijzen, gestegen lonen en een verdere terugdringing van de werkloosheid. Het consumentenvertrouwen is sinds het derde kwartaal van 2014 gestaag toegenomen. Verwacht wordt dat de werkloosheid verder zal dalen in 2015, van 6,7 % in 2014 naar 6,3 %.

Industriële productie groeit naar verwachting verder in 2015

De groei van de industriële productie versnelde in 2014 met 1,4 % en zal naar verwachting in 2015 verder stijgen, met 3,1 %. Dezelfde trend wordt verwacht voor investeringen; een geschatte groei van 4,8 % in 2015 na een groei van 3,4 % in 2014.

 

 

 

 

 

 

WE_Duitsland_export_goederen_diensten (NL)

 

 

 

 

 

 

Export zou het goed moeten blijven doen

Volgens het Duitse Bureau voor de Statistiek groeiden de export en import met aangepaste prijzen met respectievelijk 3,7 % en 2,0 % in 2013 en zakte het overschot op de handelsbalans naar EUR 217 miljard. De export naar EU-landen steeg vorig jaar met 5,4 %, terwijl de export naar niet-EU-landen met 1,5 % klom.

Verwacht wordt dat de export in 2015 met meer dan 5 % zal stijgen in vergelijking met vorig jaar, dankzij het herstel in de eurozone, terwijl de lagere wisselkoers van de euro zal helpen om de Duitse export naar niet-EU-landen te stimuleren. In het algemeen is de Duitse export naar niet-EU-landen de laatste jaren sneller gegroeid dan de export naar EU-collega‘s. Terwijl de export naar EU-lidstaten in 2000 nog 65 % van de Duitse export uitmaakte, zakte dit aandeel naar 58,0 % in 2014, terwijl het aandeel van de export naar niet-EU-landen gestegen is van 35 % in 2000 tot 42 % vorig jaar.

 

 

 

 

 

 

WE_Duitsland_overheidsschuld (NL)

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw een begrotingsoverschot in 2015?

Duitsland voerde in 2009 een wet op een schuldenrem in, die de regering verplicht te besparen. Na een overgangsperiode bepaalt de wet dat tegen 2016 een bovengrens van 0,35 % van het bbp bereikt moet worden voor nieuwe structurele schulden en dat die grens op dat niveau moet blijven en dat er alleen bijkomend geleend kan worden als de economie zwak is.

De federale regering drong het tekort terug tot 0,9 % van het bbp in 2011 en heeft sindsdien kleine begrotingsoverschotten gehaald, vooral dankzij hogere belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de regering. Voor 2015 wordt verwacht dat de begroting een overschot van 0,3 % van het bbp zal noteren, terwijl de staatsschuld naar verwachting zal dalen tot 71,9 % van het bbp.
 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.