Landenrapport Denemarken 2017

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Onder impuls van investeringen en de export zal de Deense economie in 2017 naar verwachting met 1,4% groeien.

Landenrapport Denemarken WE 2017 - Overzicht

Landenrapport Denemarken WE 2017 - Voouitzichten

De insolventieomgeving

Scherpe maar uitzonderlijke stijging van het insolventiepeil in 2016

Door de introductie van een nieuwe bedrijfsvorm en omdat de officiële statistieken zijn bijgewerkt, is het insolventiepeil bij Deense bedrijven omhoog geschoten. Dit maakt het moeilijk om een accurate prognose te geven voor de reële ontwikkeling van het faillissementscijfer in 2017. Verwacht wordt dat het aantal faillissementen dit jaar met 20% zal dalen, wat de uitzonderlijk hoge cijfers van 2016 dan ook zou corrigeren.

Landenrapport Denemarken WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Landenrapport Denemarken WE 2017 - BBP Export zal aantrekken

Onder impuls van investeringen en de export zal de Deense economie in 2017 naar verwachting met 1,4% groeien. De Deense economie heeft een deel van haar concurrentievermogen herwonnen dankzij structurele hervormingen die de kwestie van de hoge loonkosten aanpakten. Vermijden dat de kroon veel sterker wordt ten opzichte van de euro helpt Deense bedrijven om concurrentieel te blijven in hun exportbestemmingen in de eurozone. Deense exporteurs zullen waarschijnlijk ook profiteren van een toenemende vraag als gevolg van het waardeverlies van de euro. De particuliere consumptie zal in 2017 naar verwachting echter slechts beperkt toenemen.

Landenrapport Duitsland WE 2017 - Export Met een overheidsschuld onder de 40% van het bbp zien de overheidsfinanciën er gezond uit. Dit biedt ruimte voor meer fiscale stimulansen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.