Landenrapport Denemarken 2016

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Het Deense insolventiepeil daalde scherp in 2013 en 2014, maar deze positieve trend is sinds 2015 vertraagd.

Overzicht Denemarken WE 2016

Vooruitzichten prestaties Deense sectoren

Vooruitzichten Denemarken WE 2016

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen dalen naar verwachting opnieuw in 2016

Het Deense insolventiepeil daalde scherp in 2013 en 2014, maar deze positieve trend is sinds 2015 vertraagd. In 2016 wordt een stijging van 4% verwacht, tot ongeveer 3.900 faillissementen.

Insolventiepeil Denemarken WE 2016

Economische situatie

De export en investeringen zullen naar verwachting weer toenemen

 

Reële groei Denemarken WE 2016 Reële investeringen Denemarken WE 2016

 

De Deense economie zal naar verwachting met 1,4% groeien in 2016, doordat de toename van investeringen zal versnellen en de export blijft stijgen. Internationaal gezien heeft de Deense economie een deel van haar concurrentievermogen herwonnen dankzij structurele hervormingen die de kwestie van de hoge arbeidskosten aanpakten. Vermijden dat de kroon veel sterker wordt ten opzichte van de euro heeft er mede voor gezorgd dat Deense bedrijven concurrerend blijven in hun exportbestemmingen in de eurozone. Deense uitvoerders zullen ook profiteren van de bijkomende stimulans van een gedevalueerde euro voor consumenten in de eurozone, door een stijgende vraag. Toch zal de groei in particuliere consumptie bescheiden blijven in 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.