Faillissementen stijgen sneller dan verwacht

Economisch Onderzoek

 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • België,
 • Canada,
 • Denemarken,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Luxemburg,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Portugal,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk
 • Algemene economie

27 aug 2019

Het aantal bedrijfsfaillissementen neemt wereldwijd toe als gevolg van het moeilijkere economische klimaat en de grote beleidsonzekerheid.

 • Noord-Amerika wereldwijd koploper met stijging van 3 procent

 • In Azië-Pacific nemen faillissementen voor het eerst in 10 jaar toe

 • Faillissementen in Nederland stijgen in 2019 met 3 procent 


OE 2019 - Wereldwijde Faillissement - NL Overzicht

Meer weten over de wereldwijde faillissementen? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst

DOWLOAD GRATIS HET VOLLEDIGE RAPPORT   

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.