Economische Update december 2016

Economisch onderzoek

 • Algerije,
 • Angola,
 • Argentinië,
 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • Bangladesh,
 • België,
 • Brazilië,
 • Bulgarije,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Colombia,
 • Kroatië,
 • Tsjechië,
 • Denemarken,
 • Egypte,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Iran,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Jordanië,
 • Kenia,
 • Koeweit,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Luxemburg,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Marokko,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Peru,
 • Fillippijnen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Roemenië,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Slovenië,
 • Zuid-Afrika,
 • Zuid-Korea,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Tanzania,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 dec 2016

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Mondiaal – De wereldwijde economische output zal naar verwachting in 2016 slechts met 2,5% toenemen en in 2017 met 2,8%.

Eurozone – De economische groei in de eurozone is aan het vertragen. Dit komt door de zwakke externe omgeving en structurele issues. Het vertrouwen is evenwel nog steeds robuust.

Man in office | Atradius

 


 

 

 

 

 

Ontwikkelde markten – In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de politieke onzekerheid toegenomen. De uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen zou een boost kunnen geven aan de groei van het bbp in 2017, maar onzekerheid rondom de onderhandelingen over de Brexit zullen de groei in het Verenigd Koninkrijk in 2017 waarschijnlijk temperen.

Opkomende landen – Opkomende landen blijven kampen met lage grondstofprijzen en krappere financieringscondities. Een aantal belangrijke markten zal in 2017 uit de recessie komen, maar door het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen zijn de neerwaartse risico’s toegenomen.

Krediet en insolventies – De vooruitzichten voor insolventies in 2016 zijn zwakker geworden in lijn met de meer bescheiden vooruitzichten voor het bbp. In 2017 blijven de bedrijfsfaillissementen naar verwachting gematigd, vooral in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone vanwege toenemende onzekerheid rondom de Brexit.

U kunt hier de volledige (Engelstalige) economische update downloaden als pdf document.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.