Debt Collections Handbook UAE 2019

Debt Collection Handbook

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

09 sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in the UAE.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

We recognise that every client has different needs, and therefore our services are tailored to the clients’ specific requirements. We follow proven principles of negotiations. Keeping close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment and persuade debtors to pay the debts in an amicable manner. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Interest

Though the chief justice of the Supreme Court in a suit filed by a bank for recovery ruled that ordering the borrower to pay interest for late payments can be considered a sort of damages, which is compliant with both UAE law and Sharia’s, from a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay interest on delayed payments.

Debt collection costs

From a cultural point of view and in practice, debtors in the UAE do not pay collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of UAE's economic situation and covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Time frame and outcomes
 • Insolvency proceedings
 • Key changes under the New Bankruptcy Law

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in the UAE and other countries:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.