Debt Collections Handbook India 2019

Debt Collection Handbook

 • India
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

09 sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in India.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections has been actively involved in amicable debt collections for the last 20 years. We now have a local team to collect in India. We follow proven principles of negotiations. By keeping in close contact with debtors, we are able to evaluate genuine cash flow problems and stalling excuses for non-payment. Field visits and face-to-face meetings with the debtors are an integral part of our collection initiatives.

Debt collection costs

It is not customary for debtors in India to pay collection costs, especially in recoveries in the amicable phase. Thus, in pre-legal recoveries, collection costs are not payable by the debtors. However, while passing a judgment, Indian courts may order the debtor to reimburse the legal or collection costs to the creditor.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of India's economic situation and covers the following topics:

 • Types of companies
 • Accepted and most common payment methods
 • Safeguarding measures
 • Retention of title
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in India and other countries:

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.