Debt Collections Handbook France 2021

Debt Collection Handbook

 • Frankrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

11 okt 2021

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in France.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections maintains a professional collection process, focusing on the relationships between our clients and their debtors at all times. Our team of collection specialists carry out the collection process in-house, contacting debtors both verbally and in writing whilst adhering to state laws. When there is a case of dispute, we aim to reach an amicable solution between the creditor and the debtor. We do this by analysing all contractual documents (e.g. signed contracts, orders, confirmations, invoices and delivery notes, as well as all standard terms that have been agreed upon). All investigations are completed with the assistance and agreement of our legal team.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors. This rate is set by the government and multiplied by three in accordance with French law on the terms of payment.

Debt collection costs

Atradius Collections charges a fixed cost of EUR 40 per case in accordance with the European directive and a penalty clause of 10% for the recovery’s costs. If the creditor has a special contractual agreement, this can be taken into account as long as the debtor actually agreed to the terms. From a cultural point of view, French debtors are not used to paying debt collection costs, and often the collection cost is used as a matter of negotiation between debtors and collectors.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of France's economic situation and covers the following topics:

 • Accepted and most common payment methods
 • Types of companies
 • Safeguarding measures
 • Legal procedures & legal system
 • Enforcement in debt, movable and immovable property
 • Insolvency proceedings

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in France and other countries:

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.