Debt Collections Handbook Finland 2019

Debt Collection Handbook

 • Finland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

09 sep 2019

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Finland.

Amicable collections

General information

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

Atradius Collections follows a collection process that is professional at all times with the objective of retaining the relationships between our clients and their debtors whenever possible. Our staff of collection professionals carry out the first collection tier in-house. We relentlessly pursue debtors verbally and in writing within the bounds of federal and state laws.

Interest

Atradius Collections always charges interest to debtors calculated from the base rate set by the Finnish National Bank, plus 7.5% per year. There are two alternatives:

 • To calculate the interest rate as agreed between the creditor and the debtor
 • T o calculate the interest rate according to Finnish regulations based on the reference rate fixed by the National Bank of Finland (plus 7.5% per year). This rate is fixed twice a year on 1st January and 1st July.

The second alternative will always occur if the interest rate is not agreed between the creditor and the debtor.

From a cultural point of view, Finnish debtors are used to paying late payment interest.

Debt collection costs

In Finland, debt collection costs are chargeable to debtors, representing the creditor’s claim for late payment.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Finland's economic situation and covers the following topics:

 • Legal prodedures
 • Lawsuit and costs
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Finland and other countries:

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.