Debt Collections Handbook Argentina 2020

Debt Collection Handbook

 • Argentinië
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Algemene economie,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 okt 2020

Having drawn from the expertise of Atradius Collections' local offices, the International Debt Collections Handbook explains the different regulations and procedures for debt collections in Argentina.

Amicable collections

General information

 

 

 

Handbook Report Page - Amicable Phase

 

 

 

Atradius Collections provides debt collection services with extensive local expertise in order to meet clients’ needs. We contact debtors verbally and in writing with a proactive and objective approach, aiming to maintain the relationships between our clients and their debtors at all times.

Local agents

We work with a range of selected partners to supplement our local knowledge and expertise. They complement our global presence and help us meet our clients’ needs wherever they are located in the world. Our local partners are based in Buenos Aires city. If necessary, we can visit debtors at their own local addresses; however, the travel costs must be covered by the client.

Interest

Usually during the amicable phase, debtors are charged with a rate not exceeding 1% per month. Meanwhile, in order to have the interest paid, the client is obliged to provide an official document such as a debit note.

Debt collection costs

During the amicable phase, this is a matter of negotiation. However, the collection costs cannot be added to a case unless a signed contractual agreement exists between the debtor and the client. From a cultural point of view, Argentinian debtors are not used to paying debt collection costs.

The Debt Collections Handbook presents a snapshot of Argentina's economic situation and it covers the following topics:

 • Legal procedures
 • Interest and costs in the legal phase
 • Insolvency proceedings
 • Time frame and outcome

To read more about steps and procedures undertaken in debt collections in Argentina and other countries:

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.