Country report Denmark 2019

Landenrapport

  • Denemarken
  • Algemene economie

28 mei 2019

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

 

denmark

denmark

Insolvencies expected to level off in 2019

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies by the national statistics office. It is expected that business failures will just level off this year after a 7% increase recorded in 2018.

denmark

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow about 2% in 2019, driven by robust domestic demand, while exports remain susceptible to weaker external demand.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes due to a tight labour market and low inflation. Both government consumption and industrial production are expected to pick up in 2019.

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs. However, Danish exports could be affected by lower Eurozone demand, especially from Germany. Additionally, Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s third largest export market.

Public finances are healthy, with small budget surpluses expected in 2019 and 2020. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.