Country report Denmark 2018

Landenrapport

 • Denemarken
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Denmark tradeDenmark key figuresDenmark sectors

 

The insolvency environment

Insolvency increase expected in 2018

Danish business insolvencies increased sharply in 2015 and 2016 due to the introduction of a new form of company in official statistics and the clearing of a backlog of insolvencies. It is expected that business failures will increase slightly this year, to about 2,315 cases.

Denmark insolvencies

Economic situation

Robust domestic demand sustains growth

The Danish economy is expected to grow by about 2% in 2018, driven by robust domestic demand, with private consumption and investment picking up.

Private consumption is sustained by historically low interest rates, rising disposable incomes and moderate inflation.

Household debt has decreased since 2014, but remains high at more than 240% of disposable income. However, credit conditions have been tightened for borrowers with very high liabilities. This should help reduce the chances of a housing bubble, especially in the Copenhagen area.

The export performance is expected to remain robust with 3.5% growth forecast in 2018. The Danish economy has regained some of its international competitiveness due to structural reforms that addressed the issue of high labour costs.

Brexit could have a negative impact on exports, as the United Kingdom is Denmark’s 4th largest export market.

Public finances are healthy, with government debt below 35% of GDP. This provides room for fiscal stimulus if required.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.