Country report Austria 2018

Landenrapport

 • Oostenrijk
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. The momentum is forecast to slow down in 2019.

Trading partners AustriaKey figures AustriaAustria sectors

The insolvency environment

Further insolvency decreases expected in 2018

After decreasing three years in a row, Austrian business insolvencies increased by 1.5% in 2016. In 2017, accelerated economic growth led to a decrease of 3%, and business failures are expected to decline further in 2018.

Austria Insolvencies

Economic situation

Robust growth expected in 2018

Austrian GDP growth accelerated to more than 3% in 2017, mainly fuelled by robust growth in investments and exports.

Private consumption growth is sustained by decreasing unemployment and improved consumer confidence.

In 2018, economic growth is expected to remain above 2%, sustained by domestic and international demand. Growth momentum is forecast to slow down somewhat in 2019.

The indebtedness of the non-financial private sector remains moderate compared to that of other advanced countries. However, the banking sector has a big exposure to countries in Central and Eastern Europe.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.