Country report The Netherlands 2017

Landenrapport

 • Nederland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Solid economic growth is expected to continue in 2017 and 2018, but the Brexit decision will most probably affect Dutch industries in the mid-term.

The Netherlands key indicatorsThe Netherlands industries performance forecast

The insolvency environment

Corporate insolvency decrease expected to slow down in 2017

The economic slowdown in 2012 and 2013 triggered sharp increases in business insolvencies. Due to the economic rebound since 2014 business failures started to decrease again, declining 18.9% to 5,952 cases in 2016, (including sole proprietorships). The positive trend is expected to continue in 2017.

Dutch business insolvencies

Economic situation

Solid growth to continue in 2017 and 2018

The Netherlands real GDP growth

The Dutch economy has gained momentum in 2015 and 2016, and is forecast to continue to grow in 2017 and 2018 by about 2% annually. All spending categories are expected to contribute to the economic expansion. Private consumption benefits from decreasing unemployment (which has decreased substantially over the past three years), an increase in disposable income and a 15% rebound of house prices since 2013. At the same time, inflation will increase to 1.6% in 2017 due to higher energy prices. Dutch exports continue to benefit from higher global demand and the depreciation of the euro. Due to past austerity measures and the on-going economic growth, the budget deficit is expected to remain small or even turn into a surplus in 2017 and 2018.

The Netherlands - exports of good and non-factor services

The Brexit decision will most probably affect Dutch industries in the mid-term, due to close trade and investment ties between the Netherlands and the UK. The sectors to be mainly affected are chemicals, electronics, food and metals.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.