Landenrapport Duitsland 2018

Landenrapport

 • Duitsland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

15 mei 2018

De Duitse economie blijft veerkrachtig: zo wordt er een prima groeipercentage van 2,4% verwacht in 2018.

 

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - belangrijkste

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - kerncijfers

 

 

 

 

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

De insolventieomgeving

Lager insolventieniveau, maar meer uitstaande vorderingen in 2017

De consistente economische prestaties van Duitsland sinds 2010 werpen hun vruchten af: opnieuw is het aantal bedrijfsfaillissementen gedaald. In 2017 namen ze af met 6,6%, tot ongeveer 20.000 gevallen. Wel hadden schuldeisers in 2017 maar liefst 29,7 miljard euro aan vorderingen openstaan, tegenover 27,4 miljard euro in 2016, dit omdat er grotere bedrijven met een hogere economische impact failliet zijn gegaan in 2017.

 

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - insolventiepeil

 

 

 

Economische situatie

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - bbp

 

 

Algemene economische groei houdt aan

De Duitse economie blijft veerkrachtig: zo wordt er een prima groeipercentage van 2,4% verwacht in 2018. Deze algemene economische groei wordt gestimuleerd door de particuliere consumptie en bedrijfsinvesteringen. De exporttoename wordt dan weer mogelijk gemaakt door de vraag uit de eurozone.

Zowel consumenten als bedrijven hebben veel vertrouwen en de kredietgroei blijft stabiel.

De appreciatie van de euro zorgt echter langzaam maar zeker voor tegenwind voor de toenemende export naar bestemmingen buiten de eurozone.

 

 

 

Landenrapport west europa duitsland 2018 - export

 

 

 

De onzekerheid over de afloop van de brexit-onderhandelingen laat ook zijn sporen na, aangezien het Verenigd Koninkrijk de op twee na grootste exportmarkt van Duitsland is. Verstoringen van de globale handel door protectionistische maatregelen (onder andere ten gevolge van wijzigingen in het economische beleid van de VS) kunnen de Duitse economie bovendien ondermijnen.

De federale regering heeft sinds 2015 kleine begrotingsoverschotten gehaald, vooral dankzij hogere belastinginkomsten en lagere werkloosheidsuitkeringen door de regering. Verwacht wordt dat ook in 2018 en 2019 een begrotingsoverschot zal worden gerealiseerd.

 

 

 

Dynamicline
Landenrapport west europa - voorblad

Download icoon  Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.