Atradius Betalingsbarometer West-Europa 2015

Betalingsbarometer

 • Oostenrijk,
 • België,
 • Denemarken,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 apr 2015

Hier blijkt o.a. uit dat nog altijd ca. 40% van de B2B-facturen te laat wordt betaald en dit het economisch herstel vertraagt.

In deze uitgave stellen wij vast dat ongeveer de helft van de onderzochte B2B-bedrijven in West-Europa geneigd is ook andere betalingsregelingen te treffen of onder speciale betalingscondities handel te drijven, terwijl tegelijkertijd in de afgelopen twee jaar, de andere helft van bedrijven in veel markten proportioneel juist méér is gaan leveren op handelskrediet. Ook wat betalingstermijnen betreft lijkt de tweedeling de afgelopen twee jaar groter geworden: de termijnen in (Noord-)West Europa zijn ietwat verkort, in Zuid Europa hebben bedrijven langer de mogelijkheid hun factuur te voldoen. De verschillen tussen binnenlandse- en buitenlandse betalingen zijn nog opmerkelijker.


Belangrijkste resultaten

 • Met betrekking tot de betaaltermijnen blijkt dat gemiddeld iets meer dan twee vijfde (40,2%) van de totale waarde aan binnenlandse B2B vorderingen van de bedrijven die wij onderzocht hebben in West-Europa, betaald wordt na de vervaldatum. Het hoogste percentage (50,2%) doet zich voor in Italië
 • In West-Europa is het percentage achterstallige facturen (facturen die later dan 90 dagen na de vervaldatum onbetaald zijn), behoorlijk: 7,6% van de binnenlandse- en 7% van de buitenlandse B2B facturen zijn achterstallig en overgedragen naar incasso-partijen.

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.