Atradius Betalingsbarometer Oost-Europa 2015

Betalingsbarometer

 • Griekenland,
 • Hongarije,
 • Polen,
 • Slowakije,
 • Turkije
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

01 mei 2015

Verwacht wordt dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Oost-Europa. Dit zal waarschijnlijk voor langere tijd voor druk op het zakelijk betalingsgedrag in veel landen in de regio zorgen.

Verwacht wordt dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Oost-Europa. De  economische groei voor de regio in zijn geheel zal naar verwachting met 0,3% afnemen, vooral omdat de economieën van Rusland en Oekraïne waarschijnlijk zullen krimpen, en door zwakke groei in de eurozone. Dit zou kunnen verklaren waarom 22% van de respondenten in Oost-Europa een vermoedelijke daling in hun handelsvolumes als de grootste uitdaging voor hun winstgevendheid zien dit jaar. Dit is met name het geval voor respondenten in Tsjechië (36%) en Polen (25%). Deze mening verschilt van wat in West-Europa wordt gedacht: hier wordt kostenbeheersing, ook in verhouding tot late betalingen, gezien als de grootste uitdaging voor winstgevendheid in 2015 (24,1% van de respondenten).


Belangrijkste resultaten

 • Binnenlandse facturen uitgegeven door de respondenten van het onderzoek in Oost-Europa hebben een groter risico op late betaling dan buitenlandse facturen. Gebaseerd op de respons bleef 41,2% van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse facturen onbetaald na de vervaldatum (gemiddelde voor West-Europa: 40,2%). Buitenlandse facturen die te laat werden betaald maken 34,2% uit van de totale waarde van zakelijke verkopen op krediet aan het buitenland (gemiddelde voor West-Europa: 35,4%).
 • Ongeveer 3 van de 5 respondenten in Oost-Europa gaf aan dat late betaling van binnenlandse facturen vooral te wijten was aan onvoldoende liquide middelen bij hun klanten. In West-Europa gaven minder respondenten dit als reden aan (51,4%).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.