Atradius Gas Market Outlook

Economisch Onderzoek

 • Australië,
 • Oostenrijk,
 • België,
 • Brazilië,
 • Canada,
 • Chili,
 • China,
 • Denemarken,
 • Estland,
 • Finland,
 • Frankrijk,
 • Duitsland,
 • Griekenland,
 • Hong Kong,
 • Hongarije,
 • IJsland,
 • India,
 • Indonesië,
 • Ierland,
 • Italië,
 • Japan,
 • Letland,
 • Litouwen,
 • Maleisië,
 • Mexico,
 • Nederland,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Noorwegen,
 • Polen,
 • Portugal,
 • Rusland,
 • Saoedi-Arabië,
 • Singapore,
 • Slowakije,
 • Zuid-Afrika,
 • Spanje,
 • Zweden,
 • Zwitserland,
 • Taiwan,
 • Thailand,
 • Tunesië,
 • Turkije,
 • Verenigde Arabische Emiraten,
 • Verenigde Staten,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Vietnam
 • Algemene economie

09 dec 2015

De prijs van grondstoffen beïnvloedt de meest uiteenlopende industrieën, van de productie tot de detailhandel.

De prijs van grondstoffen beïnvloedt de meest uiteenlopende industrieën, van de productie tot de detailhandel. Deze grondstofprijzen hebben soms een enorme impact op de kosten, marges en dus winst.

Tegen deze achtergrond zijn de economen van Atradius eind 2012 begonnen aan een project om inzicht te geven aan de gevolgen van grondstofprijzen voor veel bedrijven. Hoe komen deze grondstoffenprijzen tot stand en welke factoren zijn van invloed hierop. 

Onze eerste publicatie, de Oil Market Outlook van April 2013 bleek voor veel ondernemers erg interessant. Inmiddels is de tweede publicatie, met als onderwerp de gasmarkt, gereed. Atradius beschikt over uitgebreide kennis over de gasindustrie omdat de risicobeoordeling van gasproducerende landen en van de internationale gasmarkt is cruciaal voor onze risicomanagementtaken en bij de ondersteuning van het creditmanagement van onze klanten.   

In dit rapport geven we een overzicht van de gasmarkt, waaronder de ontwikkelingen in de wereldwijde gasreserves, productie,  consumptie en handel. Daarnaast kunt u lezen over de regionale marktontwikkelingen in de VS, Azië en Europa. Tot slot gaan we onder meer in op de Amerikaanse schaliegas revolutie en de gevolgen hiervan voor de prijzen in de (verre) toekomst. 

Wij trachten onze rapporten zo snel mogelijk te publiceren na afronding van onze onderzoeken. De meest recente ontwikkelingen rondom Rusland zijn helaas niet meegenomen in dit rapport. Onze economen houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en wanneer er belangrijke wijzigingen zijn, zullen deze hier op de website worden vermeld.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.