Argentina struggling to stabilise currency

Economisch Onderzoek

  • Argentinië
  • Algemene economie

12 sep 2019

Argentina has introduced currency controls to stabilise peso in the run-up to elections.

  • Partial currency restrictions were introduced to stabilise the peso, which had depreciated rapidly since the primary elections.

  • However, transfer risk remains elevated in the face of high political uncertainty and there is a risk of further restrictions.

The government of Argentina has imposed partial currency restrictions as of September 2 in order to regulate transactions in the foreign-exchange market. These measures followed a sharp fall in the peso and official reserves - by about 20% - after an unexpectedly large defeat of President Macri in the primary elections on August 11.

For corporates, these controls oblige exporters to repatriate foreign-currency earnings within five business days after collection or 180 days after the shipment approval (15 days in the case of commodities). Additionally, businesses will require permission to repatriate profits abroad. However, there are no restrictions on the purchase of foreign-currency to facilitate trade or to pay debt when due.

Since the imposition of the restrictions, the peso has stabilised around 56 per USD, from around 60 the week before and 45 prior to the primary elections.

Peso and reserves plummet 20% after August primaries

For the time being, the restrictions do not impair the ability of businesses to access foreign exchange for trading or debt service purposes. However, the collapse of the peso exacerbates inflation, postponing the economic recovery. Given the challenging economic environment and high political uncertainty in the run-up to the general elections on October 27, transfer risk remains high.

 

Greetje Frankena, Principal Economist
greetje.frankena@atradius.com
+31 20 553 2406

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.