APAC Landenrapport Thailand 2018

Landenrapport

 • Thailand
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

13 mrt 2018

Voor 2018 wordt verwacht dat de bbp-groei licht zal versnellen tot 3,8%. De economische groei zal opnieuw gedragen worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur en een exportsector.

 

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Thailand 2018 - kerncijfers
APAC Landenrapport - Thailand 2018 - vooruitzichten

 

 

 

 

 

Politieke situatie

Staatshoofd: Koning Vajiralongkorn (Rama X), (sinds december 2016)

Regeringsleider: Premier generaal Prayuth Chan-ocha (sinds augustus 2014)

Regeringsvorm: Constitutionele monarchie. Momenteel is een militaire interim-regering aan de macht.

Bevolking: 69,1 miljoen

Stabiliteit voorlopig hersteld

De militaire junta, die het land sinds 2014 leidt, is vastberaden om voorlopig aan de macht te blijven. In augustus 2016 werd een referendum gehouden over een nieuwe grondwet, bedoeld om de macht van populistische politici te beteugelen en de sterke politieke invloed van het leger te bestendigen. Het referendum werd door 61% van de mensen goedgekeurd. De nieuwe grondwet geldt sinds april 2017, algemene verkiezingen worden eind 2018 verwacht. Na de dood van Koning Bhumibol nam zijn zoon Maha Vajiralongkorn de troon in december 2016 over.

Economische situatie

Hogere groei verwacht in 2018

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Thailand 2018 - bbp

 

 

 

 

Thailands economie groeide in 2017 met 3,7%, vooral dankzij een goede export, meer toeristen (toerisme is goed voor 45% van de diensten), meer overheidsuitgaven en een toegenomen particuliere consumptie. Voor 2018 wordt verwacht dat de bbp-groei licht zal versnellen tot 3,8%. De economische groei zal opnieuw gedragen worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur en een exportsector die profiteert van een stevige groei in de buurlanden. Terwijl de militaire regering van het economisch herstel een topprioriteit heeft gemaakt en een beleid nastreeft dat consumptie en investeringen stimuleert, heeft de blijvende politieke onzekerheid de investeringen in de particuliere sector afgeremd. De Thaise banksector is gezond, met goed gekapitaliseerde banken. Verwacht wordt dat de centrale bank een soepel monetair beleid zal blijven voeren om de groei te stimuleren. De Thaise baht is onderworpen aan een stelsel gebaseerd op een gecontroleerd zwevende wisselkoers, wat het risico op schommelingen beperkt.

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Thailand 2018 - export

 

 

 

Door groeiende overheidsuitgaven en lagere belastinginkomsten stijgt sinds 2016 zowel het begrotingstekort als de overheidsschuld. Dat gezegd zijnde blijven de overheidsfinanciën houdbaar, doordat de overheidsschuld onder 50% van het bbp blijft. De samenstelling van de staatsschuld is relatief gunstig (slechts 6% in buitenlandse valuta) en de overheidsschuld aangehouden door niet-ingezeten bedraagt maar zo’n 15%. Dit beschermt de regering tegen ongunstige invloeden van buitenaf. De gezonde solvabiliteit en liquiditeit van het land worden geschraagd door een gematigde buitenlandse schuld (in 2017: 30% van het bbp en 39% van de export). De deviezenreserves zullen naar verwachting ongeveer 10 maanden import dekken in 2017 en 2018.

Meer bescheiden langetermijnvooruitzichten

 

 

 

 

APAC Landenrapport - Thailand 2018 - overheidsuitgaven

 

 

 

 

Hoewel Thailands economische vooruitzichten op korte termijn positief zijn, zijn de langetermijnvooruitzichten dat niet, door een dalend internationaal concurrentievermogen, hoge particuliere schulden en politieke instabiliteit op lange termijn. Hoewel de situatie in Thailand momenteel stabiel is, blijft de politieke toekomst onzeker. Het sluimerende conflict veroorzaakt door de diepe politieke, sociale en economische kloof tussen de oude gevestigde orde (koninklijk hof,
leger, de gerechtelijke en stedelijke hogere klasse) in het zuiden en de arme landelijke bevolking in het noorden, is nog niet opgelost en de kans is klein dat die kloof snel zal worden gedicht. Grote inkomensongelijkheid en armoede hebben de sociale instabiliteit vergroot, die samen met de huidige autocratische politieke trend de kans op nieuwe massale protesten vergroot - en de incentive voor de militaire regering om een duur populistisch transferbeleid in te voeren om de arme mensen op het platteland te sussen.
 

 

 

Dynamicline

APAC rapport voorkant 2018

Landenrapport Azië-Pacific 2018

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

Download het rapport hier 

De landenrapporten van Atradius worden ontwikkeld om u te ondersteunen bij internationale handel. Onze samenvattingen geven snel een beknopt overzicht over de economie van een land.

Daarnaast bieden de rapporten waardevolle informatie en adviezen over specifiek credit management, incasso maatregelen, juridische wetgeving en de handelswijze bij faillissementen.