Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Nederlandse faillissementen stijgen met 79% in 2023

Persbericht

30 mrt 2023

Amsterdam, 30 maart 2023 - Aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona nivea - wereldwijd wordt dit jaar een stijging van 49 procent verwacht

Atradius 2022 Annual Results

Persbericht

09 mrt 2023

Atradius reports EUR 332.2 million result for 2022. Total revenue grows 16.2% to EUR 2.4 billion.

Heeft de energiecrisis een lichtpuntje?

Atradius nieuws

02 mrt 2023

Door de stijgende energieprijzen staat energiezekerheid hoog op de overheidsagenda's, wat heeft geleid tot grote beleidsinitiatieven om de overgang naar schone energie te versnellen.

Energiecrisis helpt transitie naar schone energie

Atradius nieuws

23 feb 2023

Amsterdam, 23 februari 2023 - Energievooruitzichten 2023 door de economen van Atradius

Gevolgen oorlog Oekraïne voor de wereldeconomie

Atradius nieuws

16 feb 2023

Amsterdam, 16 februari 2023 - Bijna een jaar na de grootschalige Russische invasie in Oekraïne worden de economische gevolgen van de oorlog duidelijk

Monetair verkrappen gaat niet hard genoeg

Persbericht

17 jan 2023

Amsterdam, 18 januari 2023 - Nederlandse inflatie daalt in 2023 sneller dan Europees gemiddelde maar kerninflatie blijft hoger dan in eurozone - Nederland gebaat bij stringenter monetair beleid

Wat betekent Russisch olieprijsplafond voor de markt?

Atradius nieuws

22 dec 2022

Amsterdam, 22 december 2022 - Huidige impact nieuwste sancties beperkt maar Atradius verwacht meer invloed van Westen op Moskou op lange termijn

Economische vooruitzichten Sub-Sahara Afrika

Atradius nieuws

20 dec 2022

Amsterdam, 20 december 2022 - Hoge voedselprijzen dragen bij aan economische problemen

Wereldeconomie balanceert op rand van recessie

Persbericht

13 dec 2022

Amsterdam, 13 december 2022 - Groei wereldhandel valt terug naar 1,5%, inflatie daalt in 2023 naar 5,3% - Nederland: lichte groei (+0,8%) in 2023 (tegen +4,7% in 2022) - groei neemt iets toe in 2024

Groei wereldhandel: Atradius verlaagt prognose

Atradius nieuws

30 nov 2022

Amsterdam, 30 november 2022 - 2023 wordt een moeilijk jaar voor de wereldhandel, omdat het herstel hapert door ernstige wereldwijde tegenwind

Verwachtingen Atradius voor Black Friday

Atradius nieuws

23 nov 2022

Amsterdam, 23 november 2022 - Zal Black Friday ondernemers verlichting brengen in het moeilijke retailklimaat? We gingen het na voor zes belangrijke markten

Handelsoorlog VS - China gaat nieuwe fase in

Atradius nieuws

14 nov 2022

Amsterdam, 14 november 2022 - Nieuwe Amerikaanse regelgeving voor geavanceerde microchips verhoogt de economische spanning tussen de wereldgiganten

Grotere afhankelijkheid zorgt vaker voor tekorten

Atradius nieuws

28 okt 2022

Amsterdam, 28 oktober 2022 - Sterke integratie in mondiale waardeketens verhoogt kwetsbaarheid bedrijven - 51% ondernemers Europese industrie ervaart tekort aan materiaal en apparatuur

Webinar over impact energietransitie op wereldhandel

Atradius nieuws

20 okt 2022

Amsterdam, 20 oktober 2022 - Thought leaders uit bedrijfsleven en wetenschap aan het woord over hoe energietransitie gevolgen kan hebben voor toeleveringsketens, liquiditeit bedrijven en handelsrisico

Nederlandse faillissementen stijgen met 77% in 2023

Persbericht

07 okt 2022

Amsterdam, 7 oktober 2022 - Staken overheidssteun zorgt voor forse toename faillissementen in Nederland - aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona niveau

Vietnam steeds interessanter als handelspartner Europa

Persbericht

12 aug 2022

Amsterdam, 12 augustus 2022 - Economie Vietnam groeit - het land creëert voorwaarden om uit te groeien tot dominante speler in Azië - Nederlandse exporteurs ontdekken Vietnam als nieuwe exportmarkt

Zakelijke wanbetalingen Azië gestegen

Persbericht

28 jun 2022

Amsterdam, 28 juni 2022 - Bedrijven Azië geraakt door verstoring wereldhandel - liquiditeit in gevaar door enorme toename afschrijvingen - exporteurs moeten rekening houden met hoger betalingsrisico

Economische vooruitzichten Latijns-Amerika

Atradius nieuws

03 mei 2022

Amsterdam, 3 mei 2022 - Wind en zon moeten Latijns-Amerikaanse energietransitie nieuw leven inblazen

Sterke stijging Nederlandse faillissementen verwacht

Persbericht

13 apr 2022

Amsterdam, 13 april 2022 - Beginniveau is laag, maar stopzetten overheidssteun zorgt voor forse toename faillissementen in Nederland - wereldwijd wordt in 2022 een stijging van 51% verwacht

Exporteurs verwachten slechts 4% omzetstijging in 2022

Persbericht

07 apr 2022

Amsterdam, 7 april 2022 - Verwachtingen voor 2022 naar beneden bijgesteld

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.