Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Nederlandse faillissementen stijgen met 79% in 2023

Persbericht

30 mrt 2023

Amsterdam, 30 maart 2023 - Aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona nivea - wereldwijd wordt dit jaar een stijging van 49 procent verwacht

Atradius 2022 Annual Results

Persbericht

09 mrt 2023

Atradius reports EUR 332.2 million result for 2022. Total revenue grows 16.2% to EUR 2.4 billion.

Heeft de energiecrisis een lichtpuntje?

Atradius nieuws

02 mrt 2023

Door de stijgende energieprijzen staat energiezekerheid hoog op de overheidsagenda's, wat heeft geleid tot grote beleidsinitiatieven om de overgang naar schone energie te versnellen.

Energiecrisis helpt transitie naar schone energie

Atradius nieuws

23 feb 2023

Amsterdam, 23 februari 2023 - Energievooruitzichten 2023 door de economen van Atradius

Gevolgen oorlog Oekraïne voor de wereldeconomie

Atradius nieuws

16 feb 2023

Amsterdam, 16 februari 2023 - Bijna een jaar na de grootschalige Russische invasie in Oekraïne worden de economische gevolgen van de oorlog duidelijk

Monetair verkrappen gaat niet hard genoeg

Persbericht

17 jan 2023

Amsterdam, 18 januari 2023 - Nederlandse inflatie daalt in 2023 sneller dan Europees gemiddelde maar kerninflatie blijft hoger dan in eurozone - Nederland gebaat bij stringenter monetair beleid

Wat betekent Russisch olieprijsplafond voor de markt?

Atradius nieuws

22 dec 2022

Amsterdam, 22 december 2022 - Huidige impact nieuwste sancties beperkt maar Atradius verwacht meer invloed van Westen op Moskou op lange termijn

Economische vooruitzichten Sub-Sahara Afrika

Atradius nieuws

20 dec 2022

Amsterdam, 20 december 2022 - Hoge voedselprijzen dragen bij aan economische problemen

Wereldeconomie balanceert op rand van recessie

Persbericht

13 dec 2022

Amsterdam, 13 december 2022 - Groei wereldhandel valt terug naar 1,5%, inflatie daalt in 2023 naar 5,3% - Nederland: lichte groei (+0,8%) in 2023 (tegen +4,7% in 2022) - groei neemt iets toe in 2024

Groei wereldhandel: Atradius verlaagt prognose

Atradius nieuws

30 nov 2022

Amsterdam, 30 november 2022 - 2023 wordt een moeilijk jaar voor de wereldhandel, omdat het herstel hapert door ernstige wereldwijde tegenwind

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.