Persberichten

Filter

op type

Filter op type

op datum

Filter op datum

op trefwoord

Filter op trefwoord

Monetair verkrappen gaat niet hard genoeg

Persbericht

17 jan 2023

Amsterdam, 18 januari 2023 - Nederlandse inflatie daalt in 2023 sneller dan Europees gemiddelde maar kerninflatie blijft hoger dan in eurozone - Nederland gebaat bij stringenter monetair beleid

Wat betekent Russisch olieprijsplafond voor de markt?

Atradius nieuws

22 dec 2022

Amsterdam, 22 december 2022 - Huidige impact nieuwste sancties beperkt maar Atradius verwacht meer invloed van Westen op Moskou op lange termijn

Economische vooruitzichten Sub-Sahara Afrika

Atradius nieuws

20 dec 2022

Amsterdam, 20 december 2022 - Hoge voedselprijzen dragen bij aan economische problemen

Wereldeconomie balanceert op rand van recessie

Persbericht

13 dec 2022

Amsterdam, 13 december 2022 - Groei wereldhandel valt terug naar 1,5%, inflatie daalt in 2023 naar 5,3% - Nederland: lichte groei (+0,8%) in 2023 (tegen +4,7% in 2022) - groei neemt iets toe in 2024

Groei wereldhandel: Atradius verlaagt prognose

Atradius nieuws

30 nov 2022

Amsterdam, 30 november 2022 - 2023 wordt een moeilijk jaar voor de wereldhandel, omdat het herstel hapert door ernstige wereldwijde tegenwind

Verwachtingen Atradius voor Black Friday

Atradius nieuws

23 nov 2022

Amsterdam, 23 november 2022 - Zal Black Friday ondernemers verlichting brengen in het moeilijke retailklimaat? We gingen het na voor zes belangrijke markten

Handelsoorlog VS - China gaat nieuwe fase in

Atradius nieuws

14 nov 2022

Amsterdam, 14 november 2022 - Nieuwe Amerikaanse regelgeving voor geavanceerde microchips verhoogt de economische spanning tussen de wereldgiganten

Grotere afhankelijkheid zorgt vaker voor tekorten

Atradius nieuws

28 okt 2022

Amsterdam, 28 oktober 2022 - Sterke integratie in mondiale waardeketens verhoogt kwetsbaarheid bedrijven - 51% ondernemers Europese industrie ervaart tekort aan materiaal en apparatuur

Webinar over impact energietransitie op wereldhandel

Atradius nieuws

20 okt 2022

Amsterdam, 20 oktober 2022 - Thought leaders uit bedrijfsleven en wetenschap aan het woord over hoe energietransitie gevolgen kan hebben voor toeleveringsketens, liquiditeit bedrijven en handelsrisico

Nederlandse faillissementen stijgen met 77% in 2023

Persbericht

07 okt 2022

Amsterdam, 7 oktober 2022 - Staken overheidssteun zorgt voor forse toename faillissementen in Nederland - aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona niveau

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.