Wereldwijde vooruitzichten sector elektronica/ICT

Atradius nieuws

Elektronica/ICT naar verwachting een van de snelst groeiende productiesectoren

Elektronica/ICT is een miljardenindustrie die aantoonbaar in het hart van de wereldhandel staat: in bijna elke andere sector is wel een stukje technologie (van computers tot chips) te vinden. Met name de ICT-industrie wordt waarschijnlijk een van 's werelds snelst groeiende productiesectoren in de komende jaren. Versnelde digitalisering, industriële automatisering en toenemende vraag naar geavanceerde halfgeleiders, vooral vanuit nieuwe groeisegmenten zoals kunstmatige intelligentie (AI) en elektrische voertuigen (EV), zullen de belangrijkste drijvende krachten achter de groei zijn.

Hoewel de uitdagende wereldwijde economische omstandigheden de elektronica- en ICT-sector in de eerste helft van dit jaar bleven beï nvloeden, zijn er tekenen dat de neergang nu afvlakt. Analisten suggereren dat we in 2024 een opleving zullen zien tot 4% voor de totale hightechproductie. Voor 2025 wordt een verdere groei van ongeveer 7% voorspeld. Toch heeft de sector ook te maken met een aantal uitdagingen.

Beperkingen en neerwaartse risico’s voor de ICT-industrie op middellange en lange termijn

Marktsaturatie

Een aantal elektronica/ICT-producten zoals personal computers, tablets en smartphones nadert verzadiging in een aantal markten. Dit zal een negatieve invloed hebben op de groeivooruitzichten.

Spanningen in de handel tussen de VS en China

De VS heeft regelgeving opgelegd om te voorkomen dat Chinese bedrijven Amerikaanse halfgeleiderproductietechnologiee n en apparatuur aanschaffen. Een verdere verslechtering van de Chinese-Amerikaanse relatie kan een negatieve invloed hebben op de mondiale ICT- en elektronische toeleveringsketens en productiviteit. Daarnaast kan dit mogelijk leiden tot technologische verschillen, zoals op het gebied van de uitrol van 5G.

Toenemend nationalisme in de chipindustrie

Halfgeleiderproductie is een strategische prioriteit voor Azie , Europa en de VS, waarbij wetgeving en subsidies in verschillende landen worden gebruikt om groei en herlokalisatie te ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn het beleid Made in China 2025, de Zuid-Koreaanse K-Chips Act, de Taiwan Chips Act, Japanse subsidies voor halfgeleider joint ventures, de EU Chips Act en de CHIPS en Science Act in de VS.

Er kleeft ook een risico aan het ontwikkelen van een eigen halfgeleiderindustrie. Zo kan het leiden tot technologische verschillen, inefficie nte productieprocessen en stijgende productiekosten. Dit zal vervolgens zijn weerslag hebben op de productiviteit en winstgevendheid van de sector.

Geopolitieke spanningen in Taiwan

Het strategische belang van Taiwan voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie is van cruciaal belang. Geen enkel land kan de huidige dominantie van Taiwan in de productie van high-end chips evenaren. Wereldwijde industriee n, van consumentenelektronica tot de wapenindustrie, zijn allemaal sterk afhankelijk van Taiwan voor chips. Een escalatie van de huidige spanningen in de Straat van Taiwan tussen Taiwan en China kan ernstige gevolgen hebben voor de levering van geavanceerde halfgeleiders voor chipgebruik.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.