Vooruitzichten internationale bouwsector verslechteren

Persbericht

Amsterdam, 10 maart 2020 - Wereldwijd lage winstmarges, dalende vraag en scherpe concurrentie - vooruitzichten Nederlandse bouw ondanks stikstofcrisis op middellange termijn positief

Door het onzekere economische klimaat zijn de vooruitzichten van de internationale bouwsector vorig jaar verslechterd. Bouwbedrijven opereren wereldwijd in een uiterst competitieve sector, met lage winstmarges en het aantal faillissementen ligt hoger dan gemiddeld. Ook in 2020 kunnen tegenvallende economische scenario’s de investeringen en het vertrouwen in de verschillende markten nadelig beïnvloeden. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van de bouwsector in veel landen. Hoewel de bouwactiviteiten in Nederland in 2020 veel lager zullen liggen dan in voorgaande jaren, presteert de sector beter dan in andere landen. Ook zijn de vooruitzichten op de middellange termijn ondanks de stikstofcrisis redelijk positief. Dat concludeert Atradius in de Market Monitor voor de bouwsector waarin zij de vooruitzichten van deze sector wereldwijd in kaart brengt.

De bouwsector is een cyclische sector waardoor de prestaties van bouwbedrijven sterk afhankelijk zijn van de economische groei, het sentiment onder investeerders en het consumentenvertrouwen. Atradius sluit dan ook niet uit dat de negatieve risico’s voor de wereldeconomie - zoals een escalatie van handelsconflicten, de gevolgen van het coronavirus en politieke onzekerheid - negatief kunnen uitpakken voor de vooruitzichten van de bouwsector in verschillende landen.

Gemengde vooruitzichten in het Verenigd Koninkrijk
In Europa bevindt vooral de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk zich in onrustig vaarwater. Aan het einde van 2019 daalde de bouwactiviteit door een vertraging van de economische groei en de politieke onrust die aan de brexit voorafging. Hierdoor namen investeerders een afwachtende houding aan en zijn bouwprojecten op de lange baan geschoven. Ook tal van overheidsprojecten zijn uitgesteld. De vooruitzichten voor 2020 zijn gemengd. Zo zal de economische groei waarschijnlijk dalen naar 1 procent en zullen de faillissementen naar verwachting verder stijgen, met 7 procent. Bovendien is er veel onzekerheid over de gevolgen van de brexit voor de handelsrelaties met het buitenland. Tegelijkertijd kan het feit dat de brexit rond is het vertrouwen van investeerders en consumenten juist aanwakkeren. Dat kan leiden tot meer dynamiek in de bouwmarkt en onder meer de woningbouw stimuleren. Ook wil de Britse regering investeren in grote infrastructurele projecten als Northern Powerhouse Rail, dat de belangrijkste economische centra in het noorden van het land met elkaar moet verbinden, de Midlands Rail Hub, die een flinke boost moet geven aan de capaciteit van het treinvervoer naar en van Birmingham, en nieuwe ziekenhuizen.

In Frankrijk zijn de vooruitzichten eveneens onzeker. De groei van het bbp zal in 2020 verder vertragen en de vooruitzichten voor de bouwsector zijn in alle segmenten somber. Zo zal de woningbouwproductie waarschijnlijk met 1 procent krimpen en zal ook het openbare bouwsegment verzwakken. In dit segment lijden bedrijven vooral onder de sterke concurrentie en krappe marges. Voor de hele bouwsector in Frankrijk ligt in 2020 een verdere daling van de winstmarges in het vooruitzicht. In Italië hebben vooral faillissementen van verschillende grote spelers de bouwsector stevig opgeschud. De sector gaat volgens Atradius door een van de moeilijkste periodes sinds de economische crisis in 2008. Ook de vooruitzichten voor 2020 blijven onzeker als gevolg van de bescheiden economische groei (+0,3 procent) en politieke onzekerheid in Italië.

Nederlandse bouwsector witte raaf in Europa
Met uitzondering van de infrabouw springt de Nederlandse bouwsector er binnen Europa goed uit. De sector is goed voor ongeveer 70 miljard euro en 4,5 procent van het bbp. Hoewel milieukwesties een grote uitdaging vormen, heeft de bouwsector redelijk gepresteerd in 2019. Zo bleef de woningbouwproductie groeien (+5 procent). De zeer grote stijging van ruim 10 procent in het eerste kwartaal van 2019 is echter niet meer geëvenaard. Atradius verwacht dat de woningbouwproductie in 2020 met slechts 0,5 procent zal toenemen. De vraag naar kantoorgebouwen steeg in 2019, maar aan het einde van het jaar nam de orderportefeuille in omvang af. De belangrijkste redenen voor de lagere groei zijn de economische groeivertraging, capaciteitsproblemen en milieukwesties. Vanwege deze uitdagingen verwacht Atradius in 2020 een daling van de winstmarges.

Hoewel de bouwactiviteit in 2020 veel lager zal liggen dan in voorgaande jaren zijn de vooruitzichten voor de middellange termijn nog steeds redelijk optimistisch.

 

De Nederlandse bouwsector presteert relatief goed in vergelijking met andere landen. Op de middellange termijn blijven onze prognoses dan ook gematigd optimistisch. Zo komt de huidige daling van de bouwactiviteiten niet voort uit een structurele daling van de vraag. We verwachten dat de groei weer zal toenemen zodra de capaciteitsproblemen en het stikstof- en PFAS-vraagstuk zijn opgelost. Uiteindelijk zullen op de middellange en lange termijn meer woningen nodig zijn en moet de infrastructuur worden gemoderniseerd.

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting
Edwin Kuhlman
Hoofd Acceptatie Atradius Nederland

 

 

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

 

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.