Nieuwe handelsovereenkomst Canada, Mexico en de VS

Atradius nieuws

VS en Canada sluiten handelsovereenkomst, mogelijke handelsnachtmerrie afgewend

Canada heeft zich in een nieuwe handelsovereenkomst aangesloten bij Mexico en de Verenigde Staten. Hiermee is een mogelijke harde klap voor handel, winstgevendheid en werkgelegenheid in Noord-Amerika afgewend. De ‘nieuwe NAFTA’ gaat verder onder de naam USMCA (Verenigde Staten Mexico Canada overeenkomst). Hieronder volgen een aantal van de belangrijkste punten uit de overeenkomst.

De economische effecten van USMCA zijn waarschijnlijk beperkt, omdat het grotendeels eerder wordt gezien als een rebranding van NAFTA dan een compleet nieuwe overeenkomst. De markten zullen evenwel opgelucht ademhalen dat de handel tussen deze drie grote landen gaande blijft. De oorsprongsregels (rules of origin) zijn strenger geworden voor autofabrikanten, aangezien het percentage regionale autoproductie gaandeweg verhoogd zal worden van 62,5% tot 75%.

Verwacht wordt dat lokale Canadese, Mexicaanse en Amerikaanse leveranciers zullen profiteren van het verhogen van het lokale aandeel in de voertuigproductie, omdat OEMs (Original Equipment Manufacturers) geneigd zouden zijn tot het aangaan van nieuwe contracten. Daar komt bij dat 40-45% van de definitieve automontage gedaan moet worden door arbeiders die een gemiddeld salaris van USD 16 per uur of meer verdienen. Hoewel dit gericht is op Mexico (Mexicaanse arbeiders in de automobielindustrie verdienen gemiddeld USD 3,5 per uur), lijkt het meest waarschijnlijk dat bedrijven in Mexico hun concurrentievoordeel op het gebied van lage arbeidskosten blijven houden en in plaats daarvan een voorziene 2,5% tariefsverhoging accepteren.

Canada stelt een deel (3,6%) van zijn streng gereguleerde zuivelmarkt open voor Amerikaanse De verwachting is dat de zuivelprijs in Canada hierdoor enigszins zal dalen. De geschillenregeling van NAFTA blijft ook in de nieuwe handelsovereenkomst gehandhaafd, wat een overwinning is voor de Canadese premier Trudeau. Opvallend is dat USMCA geen clausule bevat die deelnemers bescherming biedt tegen sectie-232 tarieven, een loophole die gebruikt is door president Trump om staal- en aluminiumtarieven aan Canada en Mexico op te leggen.

Uiteindelijk houdt de overeenkomst de handel in Noord-Amerika gaande en zou het de zakelijke activiteiten tussen de drie landen moeten versterken. De winstmarges in de landbouw komen wellicht iets onder druk te staan en zullen nauwlettend in de gaten gehouden moeten worden als de overeenkomst eenmaal is geratificeerd. Staal en aluminium blijven op onze watchlist staan totdat overeenstemming is bereikt over de tarieven. Dit strekt zich ook uit tot sectoren die afhankelijk zijn van staal en aluminium.