Toenemend protectionisme belemmert export

Persbericht

Amsterdam, 3 april 2017 - Negatieve effecten tastbaar voor één op drie exporteurs

Maar liefst 57 procent van de Nederlandse exporteurs zegt dat het protectionisme in de afgelopen jaren is toegenomen. Bovendien verwacht ruim 80 procent dat het protectionisme ook in de komende jaren terrein blijft winnen. Om het hoofd te bieden aan protectionistische maatregelen zoals invoerheffingen en om de internationale handel te stimuleren, wil 81 procent dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden. Dit zijn enkele conclusies uit Trends in Export 2017, het jaarlijkse onderzoek van Atradius en ondernemersorganisatie evofenedex.

Atradius en evofenedex hebben ruim 5.800 exporteurs gevraagd naar hun verwachtingen voor 2017. Hierbij kwamen zij onder meer aan het woord over de gevolgen van protectionisme op hun business. Uit het onderzoek komt naar voren dat een duidelijke meerderheid van de exporteurs gevolgen ondervindt van het toegenomen protectionisme. Maar liefst 84 procent denkt dat het protectionisme wereldwijd ook in de komende jaren zal toenemen. Als belangrijkste oorzaken wijzen zij op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump en de nu officieel aangekondigde Brexit.

Verschillen tussen branches
Tussen de tien grootste branches zijn verschillen zichtbaar. Zo ervaren vooral ondernemers gericht op de export van consumentenartikelen (77 procent) en de landbouw, tuinbouw en visserij (73 procent) meer protectionisme. Dit geldt voor 60 procent van de bedrijven die bouwproducten en transportmiddelen exporteren.

Exporteurs voorstander van meer handelsakkoorden
Exporteurs worden vooral belemmerd door wetgeving, bureaucratie, handelsbeperkingen en invoerheffingen. Zaken die veelal kunnen worden weggenomen door handelsakkoorden tussen landen. Ruim 8 op de 10 exporteurs willen dan ook dat de Europese Unie investeert in nieuwe handelsakkoorden. Ook beschouwen ondernemers het versterken van handelsrelaties tussen handelsblokken en landen als een positief effect. Een meerderheid van de exporteurs is positief over CETA, het handelsverdrag dat de Europese Unie met Canada heeft gesloten.

Presentatie onderzoek
De uitgebreide uitkomsten van Trends in Export 2017 worden dinsdag 4 april gepresenteerd. Uit het onderzoek komen de exporttrends voor komend jaar naar voren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de concurrentiepositie van Nederland op de internationale markt.

Over Trends in Export
Trends in Export 2017 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2016 hebben gerealiseerd en welke ontwikkelingen zij in 2017 verwachten. Het onderzoek is van december 2016 tot en met en januari 2017 onder 5.800 bedrijven verricht. In totaal hebben 456 ondernemingen gereageerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 99 personen in dienst, van wie 12 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 31 jaar exportervaring en exporteren naar 29 landen. Het is de negentiende keer dat Trends in Export door Atradius en evofenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over meer dan 240 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over evofenedex
Evofenedex is dé vereniging voor bedrijven met een logistiek of internationaal belang. Via evofenedex nemen zij hindernissen in de logistiek en internationaal ondernemen weg en voegen zij kansen toe. Regionaal, nationaal en internationaal. Van een veiliger en efficiënter magazijn, slimmer vervoer en goede opslag van gevaarlijke stoffen tot meer export. Met ruim 15.000 leden is evofenedex een krachtig collectief van handelaren, producenten en exporteurs die samen werken aan 360 graden logistiek en internationaal ondernemen.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com