Schuldkwijtschelding voor een beter klimaat

Atradius nieuws

Amsterdam, 3 februari 2022 - Ontwikkelde landen kunnen uitkomst bieden in drievoudige crisis

Veel lage-inkomenslanden kampen met een drievoudige crisis: de Covid-19 pandemie, de stijgende schuldenlast en de klimaatverandering. Het lijkt een giftige mix waarin deze drie problemen elkaar alleen maar versterken: het einde van het Debt Service Suspension Initiative (DSSI), dat werd gelanceerd om de gevolgen van de Covid-19 pandemie te verzachten, verhoogt het risico van schuldenproblemen in de toekomst. Tegelijkertijd zijn veel landen met een hoge schuldenlast ook het kwetsbaarst voor klimaatverandering. Hoge schulden verkleinen de financiële armslag van overheden van deze landen om maatregelen te nemen die de gevolgen van klimaatverandering kunnen verminderen.

De economen van Atradius hebben dit probleem nader onderzocht en concluderen dat ontwikkelde landen door het aanbieden van schuldkwijtschelding in ruil voor klimaatmaatregelen mogelijk voor een uitweg uit deze crisis kunnen zorgen. Hiermee zijn niet alleen de lage-inkomenslanden geholpen; de klimaatmaatregelen zouden ook wereldwijd een positief effect kunnen hebben. Onderstaand rapport laat zien hoe dit in zijn werk zou gaan.