Nederlandse faillissementen stijgen met 79% in 2023

Persbericht

Amsterdam, 30 maart 2023 - Aantal Nederlandse faillissementen in 2023 weer op pre-corona nivea - wereldwijd wordt dit jaar een stijging van 49 procent verwacht

Het aantal faillissementen in Nederland stijgt in 2023 naar verwachting met maar liefst 79 procent en in 2024 met 21 procent. Dat is een trendbreuk in vergelijking met 2020 en 2021, toen tijdens de coronacrisis juist sprake was van een sterke daling. Nu de aan corona gerelateerde overheidssteun sinds vorig jaar is stopgezet, komt het aantal faillissementen dit jaar waarschijnlijk terug op het niveau van vóór corona en zal een deel van de bedrijven die hiermee overeind zijn gehouden alsnog omvallen, concludeert Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2023 en 2024. Wereldwijd verwacht zij dat het aantal faillissementen dit jaar met 49 procent zal stijgen.

In Nederland was in 2020 en 2021 nog sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen. In deze jaren zorgden de omvangrijke overheidssteun voor een sterk verbeterde liquiditeitspositie van bedrijven. Direct na het stopzetten hiervan bleef het aantal faillissementen aanvankelijk laag, maar in het laatste kwartaal van 2022 nam het aantal bedrijfssluitingen snel toe. De stijging over heel 2022 kwam uiteindelijk uit op 14 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor 2023 verwacht Atradius een veel grotere stijging (+79 procent) van het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten.

 

In Nederland zijn de grote steunprogramma’s in het tweede kwartaal van 2022 stopgezet. In combinatie met de sterk gestegen energieprijzen, de hoge rente en de economische teruggang als gevolg van de oorlog in Oekraïne levert dit voor bedrijven grote financiële uitdagingen op. Deze optelsom van factoren leidt in 2023 naar verwachting tot een forse stijging van het aantal faillissementen. Zo verwachten we dit jaar een stijging van 79 procent en staat in 2024 een toename van 21 procent in het vooruitzicht. Hoewel deze stijging aanzienlijk is, moet bedacht worden dat het aantal faillissementen van een historisch laag niveau komt. Bovendien ligt het verwachte niveau in 2023 - als de teller naar verwachting op 4.300 faillissementen zal staan - en in 2024 - met 5.300 faillissementen - veel lager dan tijdens de vorige piek in 2013, toen sprake was van 12.500 faillissementen. Dit hoge aantal kwam voort uit de recessie waarin Nederland zich toen bevond.

Theo Smid, Economist at Atradius
Theo Smid
Senior econoom Atradius Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland een van sterkste stijgers wereldwijd

Nederland behoort - naast Zuid-Korea (+154 procent), Italië (+90 procent), Nieuw-Zeeland (+82 procent) en de Verenigde Staten (+74 procent) - tot de landen waar in 2023 de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. In 2022 was in deze landen nog sprake van een daling of - in het geval van Nederland - een relatief bescheiden stijging, maar alles wijst erop dat dit jaar een kantelpunt wordt bereikt. Nu de grootschalige overheidssteun in al deze landen is gestaakt, verwacht Atradius dat het aantal faillissementen terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis.

Tegelijkertijd neemt in een aantal landen het aantal faillissementen dit jaar nauwelijks toe of is zelfs sprake van een daling. Dat geldt in het bijzonder voor Spanje (-22 procent) en Zwitserland (-13 procent), waar het aantal bedrijfssluitingen in de afgelopen twee jaar al steeg tot boven het niveau van vóór corona. Hierdoor is in deze landen in 2023 waarschijnlijk sprake van een daling ten opzichte van 2022. In andere Europese landen - zoals Oostenrijk (+2 procent), Finland (+3 procent), Tsjechië (+9 procent) en Zweden (+12 procent) - is dit jaar sprake van een relatief milde stijging. Het Verenigd Koninkrijk loopt enigszins uit de pas met andere Europese landen. Het insolventieniveau bevindt zich hier al boven het niveau van vóór de coronacrisis. Bovendien verwacht Atradius in 2023 opnieuw een stijging (+11 procent). Deze ontwikkeling is ingegeven door het zwakke economische herstel sinds Brexit.

Wisselende vooruitzichten in 2024

Terwijl de faillissementen dit jaar in vrijwel alle landen stijgen, zijn de verwachtingen voor 2024 wisselend. In een aantal landen - zoals Nieuw-Zeeland (+62 procent), Zuid-Korea (+35 procent) en Singapore (+30 procent) - nemen de faillissementen naar verwachting nog toe, terwijl in andere landen - zoals Canada (-9 procent), het Verenigd Koninkrijk (-4 procent) en België (-5 procent) - de daling wordt ingezet. Wereldwijd wordt volgend jaar een toename van het aantal faillissementen van 12 procent verwacht. De verwachting is dat de insolventieniveaus in 2024 in veel landen zullen normaliseren, waardoor de ontwikkeling veel gematigder is dan in 2023.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.