Nederlandse faillissementen stijgen met 38% in 2024

Persbericht

Amsterdam, 28 maart 2024 - Stijging aantal faillissementen in Nederland houdt aan, maar gaat minder snel - situatie nog niet genormaliseerd na sterke daling tijdens corona

Het aantal faillissementen stijgt in Nederland dit jaar naar verwachting met 38 procent. Hoewel deze stijging minder groot is dan vorig jaar (48 procent) is het aantal faillissementen nog niet terug op het niveau van vóór de coronacrisis. Pas in 2025 zal dit stabiliseren; dan zal het aantal insolventies in Nederland naar verwachting slechts met 3 procent groeien. Dat concludeert Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2024. Wereldwijd verwacht zij dat het aantal faillissementen dit jaar met 16 procent zal stijgen.

In Nederland was in 2023 sprake van een sterke stijging (+48 procent) van het aantal faillissementen. Dat betekende een flinke toename ten opzichte van 2022, toen het aantal bedrijfssluitingen (+14 procent) - in tegenstelling tot de twee voorgaande coronajaren - weer in de lift zat. Zo was in 2020 en 2021 juist sprake van een sterke daling, doordat overheidssteun ervoor zorgde dat veel bedrijven de coronacrisis konden overleven.

 

Sinds de overheidsmaatregelen in het eerste kwartaal van 2022 zijn gestaakt, zien we een stijging van het aantal faillissementen. In geheel 2023 stond de teller in Nederland op 3.271 faillissementen. Vooral in de tweede helft van dat jaar liepen de aantallen sterk op en ging het om gemiddeld 300 faillissementen per maand. Deze trend zette zich ook in januari en februari van 2024 voort. Deze stijging ligt echter in de lijn der verwachtingen. Zo is zowel in Nederland als in andere delen van Europa sprake van een proces van normalisatie naar het niveau van vóór de coronacrisis. Tijdens die crisis bleef het aantal faillissementen door coronasteun kunstmatig laag. Zo zien we dat het wegvallen van die steun in combinatie met de hoge rente en de economische teruggang ertoe heeft geleid dat veel bedrijven nu alsnog omvallen. De verwachting is dat het aantal faillissementen dit jaar op 4.500 uitkomt. Dat lijkt veel, maar is grotendeels een overloopeffect van 2023. Daarnaast verwachten we vanaf 2025 geen grote verschuivingen meer en zal het aantal faillissementen volgend jaar slechts licht stijgen.


John Lorié, Senior Economist at Atradius
John Lorié
Hoofdeconoom Atradius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland één van sterkste stijgers wereldwijd

Nederland behoort - naast Italië (+63 procent), Singapore (+47 procent), Portugal (+34 procent), Polen (+29 procent) en de Verenigde Staten (+29 procent) - tot de landen waar in 2024 de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht (+38 procent). Dat betekent dat Nederland - na een scherpe daling van het aantal faillissementen tijdens corona - op weg is naar het niveau van vóór de coronacrisis. In 2025 zal het aantal insolventies echter stabiliseren; dan wordt een lichte groei (+3 procent) verwacht van het aantal bedrijven dat de deuren moet sluiten.

Wisselende vooruitzichten in 2024

Wereldwijd is het aantal insolventies in 2023 over de gehele linie toegenomen; zo was in 24 van de 29 landen die door Atradius worden gemonitord sprake van een stijging van het aantal faillissementen. Lorié: “Naast normalisatie naar pre-corona niveaus is in een aantal markten de huidige economische situatie reden voor een stijging van het aantal faillissementen. De groei van de wereldeconomie koelt af en hoewel de inflatie is afgenomen, is deze nog altijd hoger dan de Europese Centrale Bank nastreeft. Centrale banken zijn daarom voorzichtig met renteverlagingen. Dat zet wereldwijd nog steeds de druk op bedrijven, zeker omdat hun financiële buffers sinds de pandemie grotendeels zijn opgedroogd.”

Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat sprake is van een sterk wisselend beeld in verschillende markten en dat de vooruitzichten voor 2024 sterk uiteenlopen. Zo neemt in sommige landen dit jaar het aantal faillissementen nauwelijks toe of is zelfs sprake van een aanzienlijke daling. Dat geldt in het bijzonder voor Zuid-Korea (-32 procent), Ierland (-18 procent), Canada (-7 procent) en Finland (-7 procent). In deze landen steeg het aantal insolventies in de afgelopen jaren al tot boven het niveau van vóór corona. Atradius verwacht daarom dat in deze landen in 2024 sprake zal zijn van een neerwaartse trend. In andere landen - zoals Tsjechië (+3 procent), Oostenrijk (+2 procent), Roemenië (+4 procent), Noorwegen (+6 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+7 procent) - tekent zich een stabilisering af en verwacht Atradius minder grote fluctuaties.

 

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, incasso en informatiediensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius beschermen bedrijven over de hele wereld tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.

 

 

 

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.