Nederlandse export in de lift

Persbericht

Amsterdam, 31 maart 2015 - Exporteurs rekenen op groei van 9 procent

Nederlandse exporteurs zijn onverminderd positief over de toekomst. Zo verwachten zij in 2015 een exportgroei van 9 procent te realiseren. Deze positieve vooruitzichten worden versterkt doordat voor vrijwel alle economische sectoren de seinen op groen staan. De export krijgt een impuls door de sterk gedaalde olieprijs en de lage koers van de euro. Canada, de Verenigde Staten en Turkije zijn in opkomst als nieuwe exportbestemmingen. Dit blijkt uit Trends in Export 2015, het jaarlijkse onderzoek van Atradius - de grootste kredietverzekeraar van Nederland - en exportvereniging Fenedex.

Exporteurs verwachten groei in 2015
Exporteurs geven aan dat de export in 2014 met 8,5 procent is gegroeid. Ook voor 2015 zijn Nederlandse exporteurs positief gestemd en verwachten zij een gemiddelde groei van 9 procent. “Het optimisme blijft groot, zeker nu het economische herstel zich voortzet. Zo hebben alle sectoren in 2014 groei gerealiseerd en zijn ook de verwachtingen voor het komende jaar gunstig”, zegt Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex. “Twee op de drie exporteurs verwachten dit jaar een groeiende exportomzet te realiseren. Hierbij is het zeer positief dat bijna drie kwart van de bedrijven aangeeft dat de exportgroei te danken is aan een groeiende orderportefeuille.”

VS maakt comeback
De Europese Unie blijft van groot belang voor de export. Zo realiseren Nederlandse exporteurs 66 procent van de totale export in EU-landen. Ook in 2014 was Duitsland de belangrijkste handelspartner, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Voor 2015 verwachten de meeste exporteurs een stijgende exportomzet in markten buiten Europa. De ranglijst wordt aangevoerd door China (65 procent) en de VS (60 procent). De VS zijn bezig aan een geleidelijke comeback en staan voor het eerst sinds 2009 in de Top-3 van belangrijkste exportmarkten buiten de EU.

Export geraakt door conflict Rusland en Oekraïne
Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft gevolgen voor Nederlandse exporteurs. In het onderzoek voeren beide landen de lijst aan van markten waaruit exporteurs zich in 2014 hebben teruggetrokken. Rusland wordt ook voor het eerst sinds jaren niet bestempeld als groeimarkt. 41 procent van de exporteurs heeft zijn omzetexport op deze markt in 2014 juist zien dalen; voor 2015 verwacht nog eens 48 procent een omzetdaling. Ook voor de exportomzet naar Oekraïne wordt een omzetdaling voorzien, van 41 procent.

Noord-Amerika de nieuwe bestemming in 2015
Bijna de helft van de exporteurs (44 procent) heeft in 2014 nieuwe exportmarkten betreden. In 2015 zegt een kwart van plan te zijn een nieuwe markt te betreden. In de Top-5 van nieuwe markten komt geen Europees land voor. De meeste exporteurs beschouwen Canada en de VS als aantrekkelijk afzetgebied, gevolgd door BRICT-landen Turkije, Brazilië en China.

Exporteurs flexibel en risicobewust
In de snel veranderende wereld tonen exporteurs zich bewust van de kansen en risico’s en spelen ze hier flexibel op in. Zo geeft 52 procent van de respondenten aan bij wijzigingen op hun exportmarkten op ieder gewenst moment van focus te kunnen veranderen en doet bijna de helft aan geografische risicospreiding. Betalingsrisico's en kredietwaardigheid zijn tevens belangrijke onderwerpen voor exporteurs. Bijna 80 procent is op de hoogte van de kredietwaardigheid van zijn afnemers en bijna drie kwart van de respondenten geeft aan hier rekening mee te houden bij het afspreken van de betalingscondities. “Iets meer dan 90 procent van de ondervraagde exporteurs dekt zijn betalingsrisico’s af”, zegt Tom Kaars Sijpesteijn, directeur van Atradius Nederland. “Meer dan de helft kiest hierbij voor het afsluiten van een kredietverzekering. Zeker in nieuwe markten of wanneer er sprake is van nieuwe afnemers is dit naast vooruitbetaling en gebruik van een letter of credit een beproefde methode om veilig internationaal zaken te doen.”

Zie ook www.trendsinexport.nl voor een digitaal exemplaar van het volledige onderzoek Trends in Export 2015. Bekijk hier de tien belangrijkste trends in een infographic.

Over Trends in Export
Trends in Export 2015 gaat in op de vraag in hoeverre exporteurs de positieve verwachtingen over 2014 hebben waargemaakt en welke ontwikkelingen zij in 2015 voorspellen. Het onderzoek is van december 2014 tot en met en januari 2015 onder 4.200 bedrijven verricht. In totaal is 11 procent van de vragenlijsten geretourneerd. Gemiddeld hebben de ondernemingen 102 personen in dienst, van wie 10 exportmedewerkers. Zij hebben gemiddeld 31 jaar exportervaring en exporteren naar 28 landen. Het is de zeventiende keer dat Trends in Export door Atradius en Fenedex is uitgevoerd.

Over Atradius
Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over Fenedex
Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft ruim 1.200 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com